17.6 C
Apeldoorn
vrijdag 19 juli 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Nederland in 2100

AMSTERDAM – Wat als… de toekomst dichterbij is dan we denken? Met de What-if verkenningen voor 2100 laat Platform Ontwerp NL zien hoe ontwerpend onderzoek naar onze toekomst, verbeelding oplevert die ons kan helpen de goede keuzes te maken.

 

Nederland staat door de klimaatverandering in de komende decennia voor enorme ruimtelijke opgaven; hoe en waar willen en kunnen we wonen? Hoe houden we droge voeten of komen we aan schoon water? Waar komt onze energie vandaan en waar ons voedsel? Zoals we tot nu toe functies naast elkaar konden inpassen, ontbreekt in de toekomst de ruimte om dat nog te doen. Hoe ziet die toekomst er dan uit?

De laaggelegen naoorlogse wijken van de Veenstad van ontwerpbureau MVRDV lopen onder. Boven op de daken worden opgegeven gebouwlagen gecompenseerd. Een nieuw maaiveld verbindt de plinten van de bebouwing.

Platform Ontwerp NL, de samenwerking van de beroeps- en brancheverenigingen van de ruimtelijke disciplines, heeft drie ontwerpbureaus opdracht gegeven de toekomst van Nederland in 2100 te verbeelden. MVRDV, Feddes/Olthof en IMOSS hebben ieder voor zowel de laaggelegen veengebieden als de hoge zandgronden inzichtelijk gemaakt welke keuzes er in de toekomst gemaakt kunnen en misschien wel moeten worden. De ontwerpvisies van de drie bureaus laten zien hoe we gebruik kunnen maken van de wegzakkende veengebieden, hoe we steden met ringdijken kunnen beschermen tegen opkomend water, welke functies zich laten stapelen en hoe dit alles ook nog tot een ongelofelijk aantrekkelijke leefomgeving kan leiden. De doemscenario’s zijn in dit project ver te zoeken.

 

Ontwerp- en verbeeldingskracht

 

De publicatie is meer dan alleen een verbeelding van wenselijke toekomsten. Ze roept ook op om ontwerp- en verbeeldingskracht in te zetten bij de aanstormende veranderingen van Nederland. Het voorliggende werk daagt uit om beter na te gaan hoe we van de geschetste beelden terug bij het hier en nu komen, om zo de kansen voor een aantrekkelijk Nederland scherper in beeld te krijgen. We roepen het komende kabinet op deze optimistische toekomstbeelden te omarmen en er werk van te maken in de komende Nota Ruimte.

 

Over Platform Ontwerp NL

 

Platform Ontwerp NL is een samenwerkingsverband van BNA, NL Ingenieurs, BNSP, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, NVTL, Vereniging Deltametropool en BNI. Het platform bevordert en ondersteunt de inzet van ontwerpkracht bij de grote ‘wederombouw’ van Nederland. Het wil knowhow, netwerk en kritische reflectie bieden door de inzet van verbeeldingskracht, kennisontwikkeling en ontwerpend onderzoek. Het platform stimuleert en faciliteert daarmee het maatschappelijk debat over ruimtelijke kwaliteit in Nederland voor nu en in de toekomst.

 

- Advertisement -

Laatste nieuws

X