Adverteren

We versturen 140.000 kranten per jaar met een meelees-cijfer van 3.5 geeft een totaal van 490.000 lezers per jaar.

Adverteren? …neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie zie: Advertentietarieven 2024 (pdf-formaat)

S-Media
Joop Schuurman

Adres:
Postbus 2120
7302 EM Apeldoorn

Telefoon: 055 360 43 43

E-mail: dehoutkrant@hetnet.nl