20.8 C
Apeldoorn
donderdag 20 juni 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Zorgen over uitvoerbaarheid van de EUDR

WAGENINGEN – De Europese Unie heeft in 2023 de baanbrekende EU-ontbossingsverordening (EUDR) aangenomen, een maatregel die tot doel heeft de wereldwijde ontbossing te bestrijden door de invoer en uitvoer van producten die bijdragen aan ontbossing te verbieden. Deze verordening vereist dat bedrijven die bepaalde grondstoffen importeren, zoals soja, hout, palmolie, koffie, cacao en rubber, strenge due diligence-maatregelen nemen om te garanderen dat hun producten niet afkomstig zijn van recent ontbost land.

Hoewel de intentie van de EUDR wordt geprezen als essentieel voor de bescherming van bossen en de strijd tegen klimaatverandering, heeft de implementatie ervan geleid tot aanzienlijke weerstand en verzoeken om uitstel vanuit verschillende sectoren en landen. Op de site van Ingenieursbureau Even Buytendijk staat een uitgebreide analyse, waarin de bezwaren van de diverse sectoren op een rij zijn gezet.

Een van de eerste verzoeken om uitstel kwam van de European Coffee Federation (ECF) in februari 2024. De ECF waarschuwde dat de huidige tijdlijn van de EUDR, met volledige implementatie gepland voor 30 december 2024, desastreuze gevolgen kan hebben voor miljoenen kleine koffieboeren die mogelijk niet in staat zijn om op tijd aan de nieuwe regelgeving te voldoen. Dit zou de koffiemarkt aanzienlijk kunnen verstoren en negatieve economische gevolgen kunnen hebben voor kleinschalige producenten. Kort daarna, in maart 2024, volgden oproepen vanuit de houtindustrie. Verschillende Europese houtindustrie federaties, waaronder de Franse houtindustrie, benadrukten de praktische moeilijkheden van de naleving van de EUDR. Ze wezen erop dat de vereiste traceerbaarheid en due diligence uitdagend zijn zonder extra tijd en middelen. Er werd opgeroepen om de implementatie van de EUDR uit te stellen totdat de wetgeving praktisch uitvoerbaar is.

Noodzaak van evenwichtige aanpak

In dezelfde periode kwam ook kritiek vanuit de palmolieproducerende landen, met name Maleisië. De Maleisische regering benadrukte dat de EUDR in zijn huidige vorm discriminerend is en kleine boeren benadeelt. Maleisië heeft herhaaldelijk opgeroepen tot een herziening van de wetgeving om de negatieve impact op hun landbouwsector te minimaliseren. Ondertussen hebben NGO’s zoals ClientEarth de Europese Commissie opgeroepen om vast te houden aan de oorspronkelijke tijdlijn van de EUDR en niet toe te geven aan druk voor uitstel. Ze benadrukken dat de naleving van de EUDR cruciaal is voor het effectief aanpakken van ontbossing en om bedrijven die al investeren in duurzame praktijken niet te benadelen. Deze verzoeken en ontwikkelingen tonen de complexiteit en de uitdagingen aan die gepaard gaan met de implementatie van de EUDR. Ze onderstrepen de noodzaak van een evenwichtige aanpak die zowel de bescherming van bossen als de economische realiteiten van betrokken sectoren en landen in acht neemt.

Houtindustrie

De houtindustrie is een van de sectoren die aanzienlijke zorgen heeft geuit over de praktische uitvoerbaarheid van de EUDR. In maart 2024 benadrukten verschillende Europese houtindustrie federaties, waaronder de Franse houtindustrie, dat de vereiste traceerbaarheid en due diligence moeilijk te implementeren zijn zonder extra tijd en middelen. De federaties pleiten voor een uitstel van de implementatie totdat de wetgeving praktisch uitvoerbaar is en roepen op tot een snelle classificatie van laagrisicolanden om de administratieve lasten te verlichten. Daarnaast heeft de International Tropical Timber Organization (ITTO) een samenvatting gepubliceerd van de reacties uit de sector op de oproepen om de EUDR uit te stellen. Verschillende belanghebbenden uit de houtindustrie en exporterende landen hebben zorgen geuit over de haalbaarheid en de gevolgen van de strikte tijdlijn van de EUDR. De ITTO benadrukt de noodzaak van een evenwichtige benadering die zowel de bescherming van bossen als de economische realiteiten van de betrokken landen in acht neemt.

Palmolie-industrie

De palmolie-industrie, met name in Maleisië en Indonesië, heeft ook kritiek geuit op de EUDR. Maleisië heeft benadrukt dat de huidige regels discriminerend zijn en kleine boeren benadelen. De Maleisische regering heeft herhaaldelijk opgeroepen tot een herziening van de EUDR om de negatieve impact op hun landbouwsector te minimaliseren. De bezwaren richten zich vooral op de complexiteit en de kosten van naleving voor kleine boeren, die moeite hebben om aan de strenge traceerbaarheidseisen te voldoen.

In een gezamenlijke taskforce tussen de EU, Maleisië en Indonesië zijn deze zorgen besproken. De taskforce richt zich op het aanpakken van de uitdagingen waarmee producenten worden geconfronteerd bij de naleving van de regelgeving. Maleisië en Indonesië hebben verzocht om meer tijd en ondersteuning om de noodzakelijke aanpassingen door te voeren zonder de economische stabiliteit van kleine boeren in gevaar te brengen.

 

Aanbevelingen

Op basis van de geanalyseerde verzoeken en de onderliggende redenen, kunnen verschillende aanbevelingen worden gedaan om de implementatie van de EUDR te vergemakkelijken en de zorgen van de betrokken sectoren en landen aan te pakken:

 

Uitstel van implementatie: Overweeg een gefaseerde implementatie van de EUDR om bedrijven en landen meer tijd te geven om zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Dit kan helpen om de economische impact op kleine boeren te minimaliseren en verstoringen in de toeleveringsketen te voorkomen.

Ondersteuning voor kleine producenten: Verhoog de financiële en technische ondersteuning voor kleine producenten om hen te helpen voldoen aan de due diligence-vereisten. Dit kan inhouden dat certificeringsorganisaties, zoals de Rainforest Alliance, worden ingeschakeld om technische ondersteuning en training te bieden.

Versimpeling van traceerbaarheidsvereisten: Overweeg om de traceerbaarheidsvereisten aan te passen of te versoepelen voor samengestelde en sterk bewerkte producten om de administratieve lasten te verminderen. Dit kan helpen om de praktische uitvoerbaarheid van de EUDR te verbeteren en bedrijven in staat te stellen om aan de regelgeving te voldoen zonder onredelijke kosten.

Snelle classificatie van laagrisicolanden: Voer snel de classificatie van laagrisicolanden uit om de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen en hen in staat te stellen om prioriteit te geven aan producten uit deze landen. (bron: evanbuytendijk.nl)

- Advertisement -

Laatste nieuws

X