20.8 C
Apeldoorn
donderdag 20 juni 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Week van de Circulaire Economie

AMSTERDAM – Maandag 7 februari start de zevende editie van de Week van de Circulaire Economie. In het kader van deze week is er onderzoek gedaan naar de belemmeringen die ondernemers ervaren in de circulaire transitie. In lijn met het op 1 februari verschenen Voortgangsbericht Circulaire Economie 2022 van het PBL is er een roep om een grotere rol vanuit de overheid.

Respondenten geven ook aan dat experimenteren hoge prioriteit heeft en dat ze genoeg inspirerende voorbeelden van circulaire activiteiten zien in hun sector. Deze bevindingen benadrukken de toegevoegde waarde van de Week van de Circulaire Economie. Met meer dan tweehonderd (online) evenementen zoals workshops, debatten en inspiratiesessies tonen ondernemers, bedrijven en overheidsinstellingen tijdens deze week hoe zij de circulaire transitie versnellen.

Het goede voorbeeld

De wet- en regelgeving wordt door ondernemers als de grootste belemmering ervaren in de circulaire transitie. Dat blijkt uit de 1 februari gepubliceerde notitie Rode Draden 2022 van het Versnellingshuis Nederland Circulair! Hoe kunnen circulaire ondernemers helpen de transitie te versnellen? Tijdens de zevende editie van de Week van de Circulaire Economie van maandag 7 tot en met zaterdag 12 februari, geven meer dan honderd pioniers uit diverse branches het goede voorbeeld hoe zij het circulaire model omarmen.

In de notitie Rode Draden signaleert het Versnellingshuis jaarlijks structurele belemmeringen die bedrijven ervaren bij circulair ondernemen. In de publicatie van 2022 komt de wet- en regelgeving als een sterke belemmering naar voren. Daaronder worden ook obstakels in fiscaliteit, subsidieverstrekking en vergunningverlening geschaard. Van de respondenten vindt 70 procent de huidige wet- en regelgeving ongeschikt voor hun circulaire activiteiten. Het aanpassen van wet- en regelgeving is ook de meest gewenste interventie, genoemd door 50 procent van de respondenten.

Staatsecretaris Vivianne Heijnen: “We zien dat ondernemers heel graag inzetten op zo veel mogelijk hergebruik van grondstoffen en zo weinig mogelijk afval. Ik vind dat we het bedrijven zo makkelijk mogelijk moeten maken, juist ook voor het midden- en kleinbedrijf. Zodat we van circulair en klimaatneutraal ondernemen met elkaar de norm maken.”

Inspiratie uit de sector

Als het om hun eigen bedrijfsvoering gaat, zijn bedrijven redelijk positief over de te volgen route in de circulaire transitie. Vooral koplopers weten welke circulaire doelen ze willen bereiken en met welke oplossingen ze daar kunnen komen. Beginnende bedrijven zijn meer zoekend. “Koplopers zijn de aanjagers van de circulaire transitie en daarom is het extra belangrijk om hen tijdens de Week van de Circulaire Economie een podium te geven”, aldus Jan Heijns, projectleider Week van de Circulaire Economie. “Bio-aromaten als groen alternatief voor chemicaliën, oude kleding hergebruiken voor warme dekens of PHA als een nieuw soort bioplastic voor verpakkingen. Doordat de mensen achter deze initiatieven hun kennis delen inspireren ze anderen om stappen te zetten. We zien ook uit de notitie dat experimenteren met circulariteit goed gaat en veel gebeurt.” Zestig procent van de respondenten geeft aan dat ze genoeg experimenteren om een volgende stap in circulariteit te maken. Die experimenten beginnen ook op te vallen: 41 procent van de respondenten zegt voldoende inspirerende voorbeelden van circulaire activiteiten te zien in diens sector of keten. Heijns: “Als pionierende organisaties het goede voorbeeld blijven geven, maken we samen een positieve impact op het klimaatdoel van 2030.”

Highlights

Met meer dan tweehonderd (online) evenementen zoals workshops, debatten en inspiratiesessies tonen ondernemers, bedrijven en overheidsinstellingen hoe zij het circulaire model omarmen. De Week van de Circulaire Economie start op maandag 7 februari met de aftrap de Nationale Conferentie Circulaire Economie. Tijdens de conferentie worden veertig deelsessies georganiseerd, verdeeld over twee rondes, waarin je concrete handvatten krijgt om morgen aan de slag te gaan. Daarnaast strijden negen veelbelovende bedrijven en publieke instellingen om de Circular Awards 2022.

De Week van de Circulaire Economie wordt georganiseerd door Het Versnellingshuis, voor meer informatie zie www.deweekvandecirculaireeconomie.nl.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X