20.8 C
Apeldoorn
donderdag 20 juni 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Vrijstelling werkvergunningsplicht Oekraïense vluchtelingen

DEN HAAG – Per 1 april 2022 zijn Oekraïense vluchtelingen die in Nederland verblijven en willen werken, vrijgesteld van een tewerkstellingsvergunning. Deze vrijstelling geldt met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022. Wel gelden enkele belangrijke voorwaarden zoals een meldingsplicht.

Voor Oekraïense vluchtelingen is een veilig onderdak en levensonderhoud nu uiteraard de eerste prioriteit. Zij moeten de tijd en rust krijgen om bij te komen, na hun vlucht voor het oorlogsgeweld. Het vinden van opvangplekken en huisvesting is momenteel de belangrijkste eerste stap. Daarna kan het wenselijk zijn om Oekraïners die dit willen, zo snel mogelijk de kans te bieden om te werken. Door het tijdelijk afschaffen van de vergunningsplicht voor Oekraïense vluchtelingen, wordt deze snelheid geboden.

Voorwaarden

De vrijstelling van de vergunningsplicht kent enkele belangrijke voorwaarden die met name gericht zijn op het voorkomen van misstanden. Zo geldt voor werkgevers een meldplicht als zij Oekraïense vluchtelingen in dienst willen nemen. Tot 15 april 2022 geldt een overgangsperiode zodat werkgevers die al eerder werken met Oekraïense vluchtelingen, dit uiterlijk 15 april met terugwerkende kracht kunnen doen. Vanaf 15 april geldt ook de eis dat een melding ten minste twee werkdagen voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden moet plaatsvinden. Voor het niet naleven van deze meldplicht geldt een boete op grond van de Wet arbeid vreemdelingen.

Burgerservicenummer

De vrijstelling geldt in eerste instantie alleen voor het werken in loondienst en niet voor het werken als zelfstandige. Dit om de arbeidskrachten beter te kunnen beschermen. De Oekraïense vluchtelingen worden automatisch in Nederland ingeschreven en krijgen een burgerservicenummer (BSN). Zonder een BSN kan een Oekraïense vluchteling dus niet in loondienst werken in Nederland.

Als laatste geldt dat de Oekraïense vluchtelingen over documenten moeten beschikken waaruit hun rechtmatig verblijf en verblijfstatus op grond van de richtlijn tijdelijke bescherming in Nederland blijkt. Zonder deze documenten kan een werkgever niet vaststellen of een vluchteling rechtmatig in Nederland verblijft. Het kost echter enige tijd om vanuit de Nederlandse overheid om deze documenten aan Oekraïense vluchtelingen beschikbaar te stellen. Gelet hierop geldt ook een overgangsperiode voor alle Oekraïense onderdanen, die hun nationaliteit aan de hand van een geldig identiteitsdocument kunnen aantonen. Deze overgangsperiode geldt tot en met 31 mei 2022.
(Bron: Bouwend Nederland)

- Advertisement -

Laatste nieuws

X