20.8 C
Apeldoorn
donderdag 20 juni 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

‘Robots: schrikbeeld wordt redmiddel’

DEN HAAG – Het tekort aan technisch geschoold personeel is groot en de krapte op de arbeidsmarkt neemt hand over hand toe. Het personeelstekort bedreigt steeds vaker de continuïteit van de productieprocessen. Ook zet het een rem op de welvaartsgroei. Dit zijn ontwikkelingen die om een structurele oplossing vragen. Robotisering is een belangrijke pijler in de oplossing voor het tekort aan technisch personeel. En is daarnaast ook dé driver achter een stijgende arbeidsproductiviteit en welvaartsgroei in het algemeen. Dat stelt Gert Jan Braam, Sector Banker Industry bij ING.

“Er zijn drie belangrijke redenen waarom versneld investeren in robotisering cruciaal is”, aldus Braam. Allereerst minimaliseren robots het effect van een oplopend tekort aan arbeidskrachten, daarnaast voorkomen robots verstoringen in het productieproces door menselijk handelen en tot slot verhogen robots de geproduceerde output. “Met de inzet van robots wordt het productieproces flexibeler en minder kwetsbaar. Ook geeft robotisering een boost aan de productiviteit. Dit verhoogt de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie.”

Robotdichtheid

De robotdichtheid van Nederland ligt boven het gemiddelde. Toch staat Nederland als geïndustrialiseerd land nog buiten de wereldwijde top 10. Dat blijkt uit cijfers van de internationale robot federatie (IFR).
Onderzoek van ING naar arbeidsproductiviteit laat zien dat Nederland in de 10 jaar tot aan de financiële crisis een jaarlijkse productiviteitsgroei van 6 procent kende. Maar deze groei is in het decennium daarna gehalveerd tot 3 procent. “Hier ligt een direct verband met de afnemende groei van het aantal robots in dezelfde twee tijdsvakken, van +46 procent terug naar +18 procent in het decennium na de financiële crisis”, aldus Braam.

De afname van dit groeitempo is verontrustend, vindt de ING-medewerker. Braam noemt het daarom essentieel dat productiebedrijven investeringen in robotisering verder op gaan voeren. “Hierdoor wordt de continuïteit gewaarborgd, de concurrentiepositie versterkt en een impuls gegeven aan de welvaartsgroei.”

- Advertisement -

Laatste nieuws

X