14.5 C
Apeldoorn
dinsdag 28 mei 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Meetsystematiek voor landelijke groennormen

UTRECHT – Branchevereniging Koninklijke VHG en NL Greenlabel willen komen tot een landelijk breed gedragen meetsystematiek om de voortgang van vergroeningsinspanningen te monitoren. En ook om te laten zien hoe groen bijdraagt aan een gezondere leefomgeving en een klimaatbestendige buitenruimte.

Hiermee willen beide partijen en achterban concrete invulling geven aan de maatschappelijke doelen als de klimaatdoelstelling voor 2030 en programma’s als Groen In en Om de Stad. De overkoepelende systematiek die gehanteerd gaat worden, dient te worden ingebed in een onafhankelijk en gezaghebbend register. Samenwerking met andere partijen, een breed draagvlak én erkenning vanuit overheden en marktpartijen zijn dan ook essentieel.

Strategisch partnerschap

Koninklijke VHG en NL Greenlabel gaan samenwerken als strategisch partners om dit doel te verwezenlijken. De lobby-, communicatie-, en promotiewerkzaamheden worden op elkaar afgestemd en waar mogelijk wordt gezamenlijk opgetreden. Gezamenlijk onderzoeken ze hoe de concepten van Koninklijke VHG, te weten De Levende Tuin, Het Levende Gebouw en De Levende Openbare Ruimte, en de verschillende NL Greenlabel-methodieken en het Register Duurzame Leefomgeving elkaar kunnen versterken.

Leidraad

Objectieve criteria, onafhankelijk geborgd, moeten een gestandaardiseerde beoordeling van groene ruimtes mogelijk maken. NL Greenlabel biedt met haar methodiek het inhoudelijke uitgangspunt voor de meetsystematiek. Het doel van de te realiseren meetsystematiek en de onderliggende labels is om groene ruimtes in Nederland naar een hoger plan te tillen. Het moet de waarde van duurzame groene oplossingen bevorderen zodat zowel publieke als private opdrachtgevers een leidraad hebben voor het ontwerpen, realiseren en beheren van groene, gezonde, biodiverse, klimaatbestendige buitenruimtes en daarmee natuurinclusief en aantoonbaar duurzaam. Daarnaast draagt dit bij aan de noodzakelijke positionering en betrokkenheid van de groenprofessional in de keten. Dit alles is essentieel om Nederland leefbaar te houden. Groen zorgt immers voor biodiversiteit, verkoeling, wateropvang en afvang van fijnstof.

Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners behartigt de belangen van de ondernemers in het groen. Bij VHG zijn in totaal 1.100 bedrijven aangesloten. NL Greenlabel is aanjager van de natuurinclusieve leefomgeving. Samen met een uitgebreid netwerk van groenvoorzieners, bouwbedrijven en kennisinstituten helpt NL Greenlabel gemeenten en gebiedsontwikkelaars bij de realisatie van hun duurzame doelen.

 

 

 

 

 

- Advertisement -

Laatste nieuws

X