17.2 C
Apeldoorn
vrijdag 19 juli 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Marieke van den Berg nieuwe voorzitter Koninklijke CBM

HAARLEM – Marieke van den Berg is tijdens de algemene ledenvergadering van 7 december 2023 benoemd tot voorzitter van Koninklijke CBM, branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie. Zij neemt het stokje over van Marcel Horjus die 9 jaar lang voorzitter van de vereniging was. CBM heeft de afgelopen jaren een nieuwe strategische koers ontwikkeld met thema’s als circulariteit, duurzaamheid, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en duurzame inzetbaarheid. Van den Berg is directeur en mede-eigenaar van de meubelfabriek ‘Label Van den Berg.’

 

In haar eerste toespraak als svoorzitter bedankte Van den Berg Horjus voor zijn inzet. Met name de coronatijd was een zware tijd voor de meubelbranche. “Marcel, jij bent negen jaar lang voorzitter van CBM geweest. Bij jouw start in 2014 had de branche net twee financiële crisissen achter de rug. Veel CBM-leden moesten noodgedwongen hun deuren sluiten. In die tijd verloor de branche 40 procent van de bedrijven en 50 procent van de werkgelegenheid. En CBM moest ook afscheid nemen van de helft van de medewerkers. Een heftige periode. Onder jouw voorzitterschap moest de branche nieuwe wegen inslaan. Dat is in mijn optiek gelukt. Als ik terugkijk op die 9 jaar, dan is CBM erin geslaagd de brancheorganisatie opnieuw uit te vinden.”

 

Trensettend

In haar toespraak gaf Van den Berg een overzicht van wat er zoal gaande is in de  Nederlandse meubelbranche. “Met onze nieuwe proactieve koers zijn we trendsettend op de dossiers circulariteit, duurzaamheid en innovatie. Dat is ook nodig want de Europese Commissie heeft laten weten dat ‘Furniture’ tot de prioritaire productgroepen behoort, bij de invoering Europese richtlijn voor Ecodesign en het digitaal productpaspoort.”

 

Verder wees Van de Berg op een aantal ontwikkelingen en initiatieven die gaande zijn en waar ze graag een vervolg aan geeft. “Recent hebben we besloten samen met INRetail onze eigen Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor Meubelen te gaan ontwikkelen. Wij willen niet wachten tot de Europese Commissie een ei gelegd heeft. We nemen zelf het initiatief om de UPV in Nederland vorm te geven. Als je voorop loopt kan je beter meesturen en meebepalen. En in 2022 is CBM de uitvoerende organisatie geworden van de stichting Matras Recycling Nederland (MRN) voor de uitvoering van de ‘Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid’ (UPV) voor matrassen. Ook daarmee lopen wij vooruit op komende Europese wet- en regelgeving”, aldus Van den Berg die vervolgens nog eens wees op een ander initiatief waarmee CBM aan de weg timmert: Wood Loop.

“Met Wood Loop zamelen we plaatmateriaal en houtrestanten in om nieuwe platen van te maken. Al deze initiatieven zijn nodig om de meubelindustrie duurzaam en circulair te maken. Maar ook om de uitstoot van CO2 te verminderen en het gebruik van fossiele brandstoffen en energie terug te dringen.”

 

 

Lastig jaar

Een ander belangrijke aandachtspunt is volgens Van den Berg het aantrekken, opleiden en vasthouden van kundig personeel. “CBM heeft zeven regionale samenwerkingsverbanden die jaarlijks zo’n 280 BBL-studenten opleiden. Daarnaast hebben we drie adviseurs in dienst die bedrijven helpen om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, scholing te stimuleren en gezondheid te bevorderen. Belangrijkste doelstelling uitval van medewerkers bij onze leden te voorkomen”, aldus Van den Berg, die vervolgens wees op de onderhandelingen voor een nieuwe cao. “CBM is op dit moment in onderhandeling met de vakbonden over een nieuwe cao. Tegenvallende resultaten in de interieurbouw en meubelindustrie maken het lastig om tot een onderhandelingsresultaat te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden.” Dat die onderhandelingen lastig zijn heeft volgens Van den Berg onder ander te maken met de niet al te rooskleurige vooruitzichten voor de branche. “De geluiden die ik opvang laten zien dat de omzet en het bedrijfsresultaat in de branche flink onder druk staan. Ook de conjunctuurmonitor van CBM laat zien dat de omzet en intake in 2023 behoorlijk is terug gelopen. Daarnaast kreeg ook de export van meubelen een flinke tik, mede door het wegvallen van allerlei internationale beurzen. De verwachtingen voor het komend jaar zijn ook niet zo rooskleurig; 2024 zou nog wel eens een lastig jaar kunnen worden.”

 

Destination Design

Maar dat wil volgens van den Berg niet zeggen dat de branche stilstaat. “Het afgelopen jaar hebben we de samenwerking tussen woonmeubelfabrikanten een nieuwe impuls gegeven. We zijn een samenwerking gestart met de Dutch Design week in Eindhoven en hebben het Destination Design event in Eindhoven ondersteund. Niet alleen organisatorisch, maar ook inhoudelijk, door onze ervaringen te delen in een seminar over circulariteit en duurzaamheid. Recent hebben partijen besloten Destination Design vorm te geven in Keulen bij de IMM Cologne. Komend jaar wil CBM een stichting oprichten om de samenwerking tussen woonmeubelfabrikanten structureel te maken. Mogelijk kunnen we op termijn ook met een gezamenlijke presentatie naar de Salone del Mobile in Milaan.”

 

 

 

 

 

- Advertisement -

Laatste nieuws

X