6.4 C
Apeldoorn
zaterdag 20 april 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Intentieverklaring modulaire houten optopprojecten

ROTTERDAM –Woonbron, SOR en bouwende ontwikkelaar VORM tekenden 12 april in het bijzijn van Minister Hugo de Jonge en Wethouder Chantal Zeegers de intentieverklaring voor de realisatie van de modulaire houten optopprojecten in Rotterdam. Alle aandacht ging uit naar de BuurtBoost Optopper. Een nieuw prefab woonproduct en innovatieve woonoplossing van BuurtBoost, een initiatief van VORM.

 

VORM laat weten samen met corporaties, de bewoners in de betrokken buurten, gemeenten en de maakpartijen een  potentieel van 250.000 woningen toe te kunnen voegen aan Nederland.

Minister Hugo de Jonge: “Er zit veel potentieel in de BuurtBoost Optopper van VORM. Een betaalbaar prefab woonappartement voor woningcorporaties. Dit moet uitvoerbaar zijn als businesscase voor de corporaties, door samen de machine te laten werken en volume te creëren. Als VORM hier een reproduceerbaar woonproduct van maakt, dan biedt dat een prachtige kans om snelheid te maken bij het bouwen van huizen.”

Minister De Jonge ging op bezoek bij een prototype van de BuurtBoost Optopper in Rotterdam.
Minister De Jonge ging op bezoek bij een prototype van de BuurtBoost Optopper in Rotterdam.

Kansen voor betaalbare woningen

Door de sterke terugval van nieuwbouw, is het een enorme opgave om de komende jaren 900.000 woningen te bouwen. Het is belangrijk dat beleggers in tweemaal zoveel woningen investeren ten opzichte van 2021, maar zij investeren maximaal de helft. Kopers haken massaal af. Het aantal bewoners per woning is bovendien sterk verminderd, van meer dan drie naar minder dan twee bewoners per woning. Dat heeft gevolgen voor de continuïteit van de voorzieningen. De woningen hebben vaak een label D tot G, zijn voor ouderen vaak slecht toegankelijk en de bewoners willen graag in hun buurt blijven wonen. Maar hebben andere woonwensen, zoals juist groter of kleiner.

Er zijn nieuwe kansen nodig om snel betaalbare woningen te bouwen. Eerdere onderzoeken van KAW en corporaties tonen aan dat er minimaal 250.000 betaalbare woningen toegevoegd kunnen worden in naoorlogse buurten. BuurtBoost, initiatief van VORM biedt een slimme aanpak en concrete oplossingen, zoals de BuurtBoost Optopper.

 

Bruidsschat van 250.000 woningen

BuurtBoost laat weten  – ondanks dat het onmogelijk lijkt  – de uitdagingen op te kunnen lossen met veel extra inzet van iedereen. Dat lukt, met slimmere samenwerkingen, digitalisering om te versnellen en snelle kostendaling door schaalbaarheid. Met de inzet van alle beschikbare bestaande maakpartijen en betaalbare woonproducten. Ook de overheid kan door extra financiële steun aan corporaties (zoals: afschaffen vennootschapsbelasting, laag btw tarief op gereguleerde huur, bijdrage voor verduurzaming bestaande woningen) bijdragen aan de realisatie van 250.000 extra betaalbare woningen. Die bijdrage is noodzakelijk. Zo kunnen ook de 1 miljoen bestaande sociale woningen in deze buurten versneld worden verduurzaamd.

 

Optoppen

Hans Meurs, CEO VORM, geeft aan: “Meer woningen realiseren kan vliegensvlug met optopwoningen van BuurtBoost, het toevoegen van kopblokken, het invullen van plinten en soms een stukje sloop-nieuwbouw. Altijd met het doel minimaal 25 procent aan betaalbare woningen toe te voegen en alle bestaande woningen te verduurzamen en de buurten, samen met de bewoners, corporaties en gemeenten, beter te maken.”

 

Samenwerking beklonken

De minister ging op bezoek bij een prototype van de BuurtBoost Optopper in Rotterdam. Er zijn veel corporaties geïnteresseerd in dit concept. VORM, SOR en Woonbron erkennen de noodzaak en zien de potentie van optoppen en het tot stand brengen van de noodzakelijke veranderingen in buurten, zoals het verduurzamen van bestaande gebouwen. Zij ondertekenden de intentieovereenkomst voor de realisatie van modulaire houten optop-projecten in Rotterdam. Samen met de gemeente Rotterdam hebben ze als doel om nog dit jaar de eerste BuurtBoost Optoppers in een paar weken op een gebouw te plaatsen.

 

- Advertisement -

Laatste nieuws

X