14.5 C
Apeldoorn
dinsdag 28 mei 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

EPV in gesprek met eurocommissaris over klimaatbeleid

TILBURG – De Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV), vertegenwoordigd door Peter Rikken van Meilink heeft samen met een delegatie van MKB-Nederland en SME-united, een dialoog gevoerd met Eurocommissaris Wopke Hoekstra over het Europese klimaatbeleid binnen het MKB, voortvloeiend uit de ambitieuze Green Deal. Daarbij werd de cruciale rol van houten verpakkingen benadrukt.

De EPV wees tijdens deze ontmoeting op het belang van een realistische en haalbare benadering voor het midden- en kleinbedrijf, in lijn met de doelstellingen van de Green Deal om klimaatneutraliteit te bereiken. Speciale aandacht werd gevraagd voor de cruciale rol van houten verpakkingen binnen diverse industrieën. Houten verpakkingen, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, bieden een volledig circulaire oplossing en dragen bij aan de opslag van CO2, waardoor ze een positieve rol spelen in de klimaatproblematiek, alsdus de brancheorganisatie.

Evenwicht

Desalniettemin wees de EPV op de noodzaak om de regeldruk en de vereisten voor ketenrapportages en due diligence in evenwicht te brengen, om te voorkomen dat deze een belemmering vormen voor de duurzame potentie van houten verpakkingen. De nadruk lag op het onderscheid tussen het doel (circulariteit en CO2-neutraliteit) en de middelen (rapportages en compliance), waarbij het essentieel is om een negatieve bijvangst, die de duurzame aard van houten verpakkingen kan beperken, te voorkomen. Eurocommissaris Hoekstra toonde zich ontvankelijk voor de boodschap van de EPV, waarbij het belang van een zorgvuldige uitvoering van het bestaande beleid en het voorkomen van een opeenstapeling van lasten werd onderstreept.

Duidelijke boodschap

In de discussie werden diverse kernthema’s aangesneden, waaronder de klimaatdoelstellingen voor 2040, de uitdagingen omtrent bureaucratie, stabiliteit en barrières binnen de interne markt, de toegang tot hernieuwbare energie, en de noodzaak tot aanpassing aan klimaatverandering. De bijeenkomst benadrukte ook het belang van succesverhalen om de transitie naar een duurzame economie te bevorderen. In het streven naar circulariteit is de rol van houten verpakkingen onmiskenbaar, aldus de PEV, die een duidelijke boodschap had richting de eurocommissaris:  De producten zij niet alleen veelvoudig herbruikbaar, repareerbaar en recyclebaar, maar fungeren ook als vehikel voor CO2-opslag.

Actieplan

De dialoog resulteerde in een pleidooi voor een actieplan dat concrete paden uitstippelt die een positief verschil maken voor het MKB, en het opzetten van een toegankelijke database om best-practices van transitietrajecten van het MKB te delen en te bevorderen. Als actief lid van de Europese koepelorganisatie FEFPEB speelt de EPV een rol in het inrichting van Europese regelgevingen, zoals de EU Deforestation Regulation (EUDR) en de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). Deze inspanningen zorgen ervoor dat de unieke eigenschappen van houten verpakkingen erkend worden in de vorming van Europees beleid.

Over EPV

De Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) is de branchevereniging van producenten, handelaren en reparateurs van houten verpakkingen. De EPV-leden hebben een aandeel van 80 procent van de totale productie van houten pallets, kisten en kratten (voor groenten, fruit, wijn) en industriële en exportverpakkingen. Alle EPV-leden zijn Chain of Custody gecertificeerd met het PEFC- en/of het FSC-houtkeurmerk en maken hoogwaardige producten van hout uit productiebossen.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X