17.6 C
Apeldoorn
vrijdag 19 juli 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Bolton Groep lanceert klimaatslimme maatregelen

UTRECHT  – Vrijdag 7 juni vond op Landgoed ‘t Rozendael te Heino de lancering van een serie maatregelen voor klimaatslim bosbeheer plaats. Het event is het startschot van een samenwerking tussen Bolton Groep B.V., Stichting Baron Van Ittersum Fonds, de Unie van Bosgroepen en FSC Nederland om bestaand Nederlands bos beter bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.

 

In de aankomende vijf jaar worden over een gebied van 12 hectare een optimale variatie aan boomsoorten geplant. Hiermee draagt Bolton Groep (een familiebedrijf uit Woerden dat zich bezig houdt met ontwikkelen en bouwen van woningen) bij aan het klimaatbestendig maken van bos op het Landgoed. Daarnaast wordt bijgedragen aan het verbeteren van de bodems en het behoud van biodiversiteit. De impact van deze maatregelen op de CO2-opslag van het bos wordt vervolgens ook gemonitord en door een onafhankelijke auditor gecontroleerd.

 

Insectenhotel

Om zichtbaarheid te geven aan de impact van de maatregelen op de biodiversiteit, is een insectenhotel geplaatst. Hiermee bieden we insecten zoals bijen, vlinders en lieveheersbeestjes een rustplek of nestgelegenheid om van daaruit hun nuttige werk te doen. Peter Bol en Arjan Ton, DGA’s van Bolton Groep: “Als familiebedrijf ontwikkelen wij een langetermijnvisie. Niet alleen op het gebied van ontwikkelen en bouwen, maar ook op het gebied van duurzaamheid. Binnen onze branche kunnen wij veel impact realiseren. Daarom is in 2022 het idee ontstaan om te willen investeren in Nederlands bos. Wij zijn een Nederlandse onderneming en willen daarom graag juist in Nederland investeren in duurzaam bosbeheer.  Met onze adviseur hebben we onze ideeën besproken, want als ontwikkelende bouwer hebben wij geen verstand van bosbeheer. Randvoorwaarde hierbij was dat het wel een gezonde zakelijke bodem moest hebben. Uiteindelijk is hieruit de samenwerking met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen ontstaan. Niet veel later volgde de kennismaking met het Landgoed ’t Rozendael en Dolph Baron van Ittersum, voorzitter van het bestuur van de Stichting. Zijn wijze van beheer van het landgoed sprak ons aan. Ook de manier waarop hij samenwerkt met de Unie van Bosgroepen en de wijze waarop FSC Nederland de impact van onze investering monitort zorgt voor vertrouwen in de samenwerking.”

 

Stichting Baron Van Ittersum Fonds is eigenaar van het landgoed ’t Rozendael. Zij beheert circa 500 ha waarvan 120 ha bos en natuur. Op het landgoed zijn 45 erven aanwezig, waaronder een historische buitenplaats ’t Rozendael. “Het bestuur van het landgoed staat aan de start van een grote transitie in het buitengebied. Meerdere grote maatschappelijke thema’s raken het landgoed. Denk aan de stikstofcrisis, klimaatverandering, verschraling van de biodiversiteit en recreatie. Het landgoed is niet een alleen probleemveroorzaker maar juist de plek waar zij deze maatschappelijke thema’s kan faciliteren.  Om dit op een goede wijze te doen zijn innovaties nodig, maar ook financiële middelen om deze innovaties in te kunnen richten. Helaas stelt de overheid het nog niet als prioriteit en is dit initiatief een hele mooie pilot om het goede voorbeeld te geven!” aldus Dolph Baron van Ittersum.

 

De Bosgroepen zijn onafhankelijke coöperaties van en voor eigenaren van bos- en natuurterreinen. De Bosgroepen adviseren en ontzorgen leden bij het duurzaam beheer en de ontwikkeling van bos en natuur. De Unie van Bosgroepen behartigt de belangen van drie regionale Bosgroepen.

 

Marije Storteboom, directeur Unie van Bosgroepen: “We zien de gevolgen van klimaatverandering nu al overal in de Nederlandse bossen terug: bomen bezwijken door langere periodes van droogte of worden vatbaarder voor ziekten en plagen. Maar bosomvorming kost tijd. Stap voor stap moeten we nieuwe soorten introduceren die beter passen bij het veranderende klimaat, die het bestaande bos diverser en weerbaarder maken. Het is dus heel waardevol dat we met elkaar hier een langdurige samenwerking aan kunnen gaan, waarmee ook commerciële partners een verschil kunnen maken.”

 

De waarde van ecosysteemdiensten

Al 30 jaar is het de missie van FSC om bossen te herstellen en te beschermen. Bossen beschermen door FSC-gecertificeerde producten te kiezen, dat is wat veel bedrijven in Nederland al doen. Minder bekend is dat het ook mogelijk is om te investeren in de diensten van bossen, de zogenaamde ecosysteemdiensten zoals biodiversiteit, CO2-opslag en ecotoerisme. Deze staan veel onder druk omdat boseigenaren hiervoor te weinig budget of mogelijkheid hebben, of wanneer bedrijven door hun productieproces het ecosysteem schade aanbrengen.

 

FSC zet zich in om deze ecosysteemdiensten te vermarkten om zorg te dragen voor het behoud van de rijke variatie aan diensten van bossen, die steeds belangrijker zijn in een tijd van klimaatverandering. Dit geeft bedrijven en consumenten de kans om te compenseren voor hun negatieve impact. Op deze manier bouwen we samen aan een duurzame wereld.

 

Wyke Smit, directeur van FSC Nederland: “Het is mooi om te zien dat onze partner Bolton Groep een voortrekkersrol neemt als het gaat om investeren in klimaatslim bosbeheer en dit organisatie breed onder de aandacht brengt. Een goed voorbeeld hoe je als bedrijf bossen beschermd door het toepassen van (FSC)-gecertificeerd hout maar ook nog breder bij kan dragen aan bosbescherming”

 

 

- Advertisement -

Laatste nieuws

X