14.5 C
Apeldoorn
dinsdag 28 mei 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Oekraïne-crisis en de prijsstijgingen in de sector

DEN HAAG – Bouwend Nederland volgt, in samenwerking met andere brancheverenigingen, nauwgezet de ontwikkelingen rondom de Russische invasie in Oekraïne. Eén van de meest acute gevolgen van het conflict zijn de snel stijgende prijzen van materiaal en brandstof. Op de site van Bouwend Nederland (www.bouwendnederland.nl) maken de organisatie globaal de consequenties van de oorlog inzichtelijk voor de sector.

Op de site komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals de effecten voor de bouwsector, materiaalkostenstijgingen, contractclausules bij aangaan van nieuwe afspraken en het maken van afspraken hoe te handelen bij overeenkomsten met particulieren. Dat gaat deels aan de hand van tekst en soms in de vorm van webinars.

Verantwoordelijkheid

Een van de grote problemen waar de bouwsector op dit moment mee te maken heeft is de oplopende prijs voor materialen. Materiaalprijzen maar ook de prijzen van brandstof stijgen momenteel pijlsnel. Dit kan allerlei nare gevolgen hebben. De verliezen bij aangenomen werk kunnen fors oplopen aangezien de uitzonderlijk hogere prijzen veelal niet doorberekend kunnen worden. Bouwend Nederland vindt dat dergelijke unieke en niet te voorziene prijsstijgingen niet eenzijdig bij ondernemers in de bouw- en infra neergelegd kunnen worden. Ook publieke en particuliere opdrachtgevers zullen hierin hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dergelijke prijsstijgingen waren immers niet te voorzien.

Voorkomen moet worden dat de contractering in de bouw en infra stilvalt door de grote onzekerheid die in de markt sluipt. De kans bestaat immers dat door de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen ondernemers het risico niet langer willen nemen om werk aan te nemen maar ook opdrachtgevers terugdeinzen om werk in de markt te zetten. Hiermee kan de enorme opgaaf waar Nederland voor staat op het gebied van de energietransitie, verduurzaming, woningbouw en mobiliteit in de knel komen.

Gesprekken

Bouwend Nederland voert nu gesprekken met publieke opdrachtgevers om tot collectieve afspraken te komen hoe om te gaan de prijsstijgingen in lopende en nieuwe contracten. Tegelijkertijd doet Bouwend Nederland een oproep aan alle partijen binnen de bouwketen om redelijkheid en billijkheid te betrachten.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X