22.1 C
Apeldoorn
zaterdag 20 juli 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Nieuwe rekenmethode positief voor bouwen met hout

APELDOORN – De CO2-voordelen van biobased bouwen van woningen zijn relatief eenvoudig te berekenen aan de hand van een formule. Het CO2-voordeel voor houten huizen is bij deze formule goed te berekenen en dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor onder andere beton en baksteen.

Voor nieuwe woningen en gebouwen moeten bouwers en architecten sinds 1 januari 2018 een milieuprestatieberekening (Mpg) maken. De Mpg- norm voor nieuwe woningen is per 1 juli 2021 aangescherpt naar 0,8. In 2025 wil minister De Jonge de norm bijgesteld hebben naar 0,5.

Over die Mpg was veel onvrede en naar aanleiding daarvan heeft minister De Jonge een conceptrapport op laten stellen. Uit dat rapport blijkt dat de CO2-voordelen van biobased bouwen van woningen relatief eenvoudig te berekenen zijn aan de hand van een formule.
De milieubelasting van materialen wordt steeds belangrijker. Omdat de energieprestatiegarantie (Epg) steeds lager wordt, wordt de Mpg van een gebouw steeds belangrijker als maat voor duurzaamheid. Een belangrijk aandachtspunt is dat maatregelen voor Epg ongustig kunnen zijn voor de Mpg en omgekeerd. Als voorbeeld: dikkere isolatie of zonnecellen verbeteren de Epg, maar verslechteren de Mpg, omdat ze moeilijk afbreekbaar zijn en daarmee als afval milieubelastend zijn.

Formule

Bij de huidige regels voor duurzaam bouwen komen de betonnen huizen vaak beter uit de tests dan houten huizen. Bij het berekenen van een milieuprestatie van een nieuwe woning mogen CO2-voordelen van biobased materialen niet worden meegeteld en het zijn vooral de beton-, staal- en baksteenindustrie die daar van profiteren. Het leidde tot kamervragen en de toezegging van toenmalig minister Ollongren om het probleem aan te pakken. Ingenieursbureau SGS Search kreeg opdracht om naar een oplossing te zoeken. De centrale vraag: Kan vastgelegd koolstof (CO2) in gebouwen een bijdrage leveren aan de klimaatambities van de Nederlandse Overheid voor de gebouwde omgeving van 2050. De onderzoekers komen tot de conclusie dat dat kan en kwamen met een formule waarmee CO2 voordelen van biobased bouwmaterialen per kilogram kunnen worden berekend, zowel bij de eerste toepassing als bij hergebruik.

Aanbevelingen

In de berekeningsmethodiek worden variabelen meegewogen voor duurzaam geproduceerde materialen, herbruikbaarheid, losmaakbaarheid en verwerkingsscenario’s. De nieuwe formule is breed toepasbaar, zo stellen de onderzoekers omdat de declaratie ervan volgens de Europese norm (EN 15804) nu al moet plaatsvinden en dat betekent dat er geen nieuwe rekenmethode ontwikkeld hoeft te worden om de hoeveelheid vastgelegde biogeen-koolstof te berekenen en te kunnen waarderen. Het onderzoeksteam heeft twee aanbevelingen. Zo stelt het team voor om de milieudata over bouwmaterialen in de Nationale Milieudatabase uit te breiden met het prestatiekeurmerk ’Vastgelegde CO2 in het materiaal’. De tweede aanbeveling heeft betrekking op de levensduur van de biobased bouwproducten. De methode die nu wordt gebruikt om dat te bepalen zou uit 2011 stammen en dus gedateerd zijn.

Een woordvoerder van minister De Jonge stelt dat het nog te vroeg is voor conclusies omdat het definitieve rapport nog niet is afgerond. Voorstanders zijn positief, maar stellen tegelijkertijd dat het te lang duurt en dat we maatregelen ten behoeve van het milieu niet kunnen blijven uitstellen.
(bron: Cobouw)

- Advertisement -

Laatste nieuws

X