13.4 C
Apeldoorn
zondag 16 juni 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Materiaaltekorten steeds nijpender

DEN HAAG – Niet alleen de tekorten aan personeel hebben een recordhoogte bereikt in Nederland, ook steeds meer ondernemers ervaren problemen door een gebrek aan materialen en productiemiddelen. Inmiddels loopt één op de vijf ondernemers hier tegen aan zo blijkt uit de nieuwe conjunctuurenquête (COEN) van MKB-Nederland en VNO-NCW.

In de bouwnijverheid had in het eerste kwartaal van 2022 13 procent van de bedrijven te kampen met materiaaltekorten. In het tweede kwartaal was dat percentage al opgelopen tot 23 procent.

Een belangrijke verklaring voor de tekorten aan materialen zit hem in de wereldwijd verstoorde handelsketens als gevolg van de oorlog in Oekraïne en door bijvoorbeeld het zero-covid beleid in China met nieuwe lockdowns. Ondertussen kampen alle sectoren hierdoor met tekorten aan productiemiddelen, met grote uitschieters in de autohandel (36 procent), industrie (34 procent), groothandel (28 procent), bouwnijverheid (23 procent).

Personeelstekorten

Uit de nieuwe enquête van het CBS blijkt verder ook dat de tekorten aan personeel nooit eerder als zo groot zijn ervaren door ondernemers. 34 Procent van de ondernemers worstelt er inmiddels mee waar dat vorig kwartaal nog 25 procent was. MKB-Nederland en VNO-NCW werken met leden aan eigen plannen om te zorgen voor vernieuwende oplossingen in aanvulling op alle programma’s die al bestaan voor bijvoorbeeld zij-instroom en om- en bijscholing. Verder vragen de tekorten ook acties van de overheid om (meer) werken aantrekkelijker te maken. Ook is snel minder bureaucratie nodig bij het aan de slag helpen van bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en andere groepen die graag aan de slag willen. Daarnaast biedt verdere automatisering en robotisering arbeidsmigratie oplossingen voor de krimpende beroepsbevolking in Nederland. ‘Alleen door op al deze borden te schaken kunnen we met elkaar de samenleving draaiend houden en alle publieke voorzieningen blijven financieren nu de vergrijzing zo voelbaar wordt.’

Voor de komende 12 maanden maken de meeste ondernemers zich zorgen over toenemende prijsstijgingen, die ze veelal moeilijk kunnen doorberekenen en daarmee veel hoger is dan de ‘consumenteninflatie’ die gemeten wordt. Iets minder dan de helft van de ondernemers geeft dit ondertussen aan (met name in de industrie). Ook geeft 19 procent van de ondernemers aan dat internationale spanningen, conflicten en sancties het voornaamste punt van zorgen is.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X