20.8 C
Apeldoorn
donderdag 20 juni 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Kennisplatform brandveiligheid gevels

DELFT – NEN werkt in opdracht van het ministerie van BZK aan een project dat beoogt kennis en risicobewustzijn over brandveiligheid van gevels te vergroten. Aanleiding hiervoor vormt de Grenfell Tower gevelbrand in London en het daarover in oktober 2019 gepubliceerde onderzoeksrapport.

Vanuit twee normcommissies op het gebied van brandveilig bouwen is het idee ontstaan om de markt, in lijn met de ontwikkelingen in wet- en regelgeving, normering en de bouwpraktijk, via een onafhankelijk kennisplatform te gaan informeren over de nieuwste inzichten op het gebied van de brandveiligheid van gevels.

Ontwikkeling NPR

NEN is bezig met de ontwikkeling van een richtlijn voor testen op (middel)grote schaal die de brandveiligheid van gevels kunnen vaststellen. De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) gaat aansluiting zoeken met de beoogde veiligheidsniveaus. Deze NPR wordt ontwikkeld naar aanleiding van het rapport ‘Advies naar aanleiding van het Grenfell Tower Inquiry Phase 1 Report’ van de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB), waarin aanbevelingen zijn geformuleerd om branduitbreiding via de gevel in te perken.

Eén van de aanbevelingen van de ATGB is, om in afwachting van de Europese normalisatie, een NPR op te stellen voor gevelbrandtesten op (middel)grote schaal die de brandveiligheid van gevels beter kunnen vaststellen dan de gangbare klassering volgens NEN-EN 13501-1. Terwijl een grootschalige Europese testmethode wordt ontwikkeld, vullen verschillende landen de overgangsperiode in met bestaande regelgeving en/of aanpassingen aan testmethoden. In Nederland wordt hiervoor deze NPR ontwikkeld.

 

Beoogde veiligheidsniveaus

De NPR gaat aansluiting zoeken met de beoogde veiligheidsniveaus. Daarnaast zal de NPR ingaan op representatieve opbouw van de proefstukken, de criteria voor klassering en het geldigheidsgebied van de testresultaten, voor zover dat in de betreffende normen niet duidelijk of niet volledig is beschreven. Ook zal in de NPR aandacht zijn voor de aansluiting van de testresultaten op de beoogde veiligheidsniveaus.

Nader informatie:

www.nen.nl

- Advertisement -

Laatste nieuws

X