14.5 C
Apeldoorn
dinsdag 28 mei 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Huizenprijzen blijven stijgen

AMSTERDAM – Het sentiment op de huizenmarkt is in het eerste kwartaal van 2024 verbeterd onder invloed van de veerkracht van de Nederlandse economie. Er is een verder herstel van de huizenprijzen te zien als gevolg van hogere lonen en dalende hypotheekrentes.

 

Beide dragen bij aan het herstel van het vertrouwen. Doordat de vooruitzichten op de huizenmarkt voor het tweede kwartaal op rij verbeteren, stelt ABN AMRO haar prijsraming in de nieuwste editie van de Woningmarktmonitor naar boven bij: van 4 naar 6 procent in 2024 en van 3,5 naar 5 procent in 2025. Ook het aantal transacties zit in de lift; in januari en februari lagen deze zelfs 13 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze groei komt vooral door de verhoging van de NHG-grens en doordat particuliere verhuurders woningen afstoten. Woningverhuur is minder aantrekkelijk geworden door de gestegen rente, hogere belastingen en de verwachte huurprijsbeperkingen. Door de kleine hoeveelheid afgegeven bouwvergunningen blijft het aantal woningen dat wordt opgeleverd echter bescheiden. ABN AMRO handhaaft daarom haar inschatting voor transacties: 0,5 procent in 2024 en 3 procent in 2025.

 

Transacties

Het aantal transacties is nog steeds laag. Er staan weinig bestaande woningen te koop en het aanbod van nieuwbouwwoningen is, ondanks de recente toename, nog altijd beperkt. Hierdoor stokt de doorstroming op de huizenmarkt. Het aantal transacties van starters is wel stabiel, aangezien zij een duwtje in de rug krijgen door de verruiming van de startersvrijstelling. Zo hoeven starters geen overdrachtsbelasting te betalen bij aanschaf van een woning tot 510.000 euro; in 2023 was dit 440.000 euro. Starters hebben daarnaast minder last van beleggers die huizen opkopen om te verhuren. Nu zij huurwoningen van de hand doen, verschuiven deze naar het koopsegment en dat biedt kansen voor starters. Een andere stimulans is de dalende hypotheekrente. De Europese Centrale Bank gaat de rente naar verwachting vanaf juni geleidelijk verlagen naar 2,75 procent aan het einde van dit jaar en naar 1,5 procent eind 2025. Hierdoor kan de hypotheekrente verder dalen, wat de betaalbaarheid van woningen verbetert. Starters moeten wel alert te zijn op de woningkwaliteit, benadrukt ABN AMRO. Zo neemt de interesse voor huizen met een lager energielabel toe door lagere energieprijzen en de krapte op de huizenmarkt.

 

Klimaatverandering kan tot prijsschokken leiden

Hoewel de dalende hypotheekrente in combinatie met gestegen inkomens een positief effect heeft op het maximum te lenen bedrag, is de krapte op de huizenmarkt onverminderd groot, aldus ABN AMRO. “De woningbouw in Nederland blijft achter bij de overheidsambitie om in de komende tien jaar één miljoen huizen te bouwen. In 2023 zijn 73.000 woningen gebouwd, terwijl jaarlijks minstens 115.000 nieuwe huizen nodig zijn om deze ambitie te realiseren. Het is daarom belangrijk om de bestaande woningvoorraad efficiënter te benutten en meer woningen te bouwen. Mogelijk kan de nieuwe Woonwet, als deze door de Tweede Kamer wordt aangenomen, de woningbouw stimuleren. Deze wet zorgt ervoor dat het Rijk de regie in handen neemt en vaststelt hoeveel woningen gebouwd worden, waar deze komen en voor wie gebouwd gaat worden”, zegt Philip Bokeloh, econoom Woningmarkt van ABN AMRO.

 

Voor veel mensen met een hypotheek zal het de komende jaren lastiger worden om de fiscale regelgeving rondom de eigen woning na te leven en voor de belastingdienst om daarop te controleren. Fiscale aanpassingen zijn daarom geboden. “Uitstel van hervormingen kan de kans op huizenprijsschokken vergroten. Dat risico speelt ook bij klimaatverandering. Huizenbezitters zijn slecht op de hoogte over klimaatrisico’s en van maatregelen om de schade hiervan te beperken. De komst van een verduurzamingsplicht bij woningaankopen en de introductie van een uniform klimaatlabel kunnen helpen om kopers hiervan bewust te maken en te zorgen dat deze risico’s beter in de woningwaarde worden verwerkt”, aldus Bokeloh

- Advertisement -

Laatste nieuws

X