20.8 C
Apeldoorn
donderdag 20 juni 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Excursie Klimaatslimme boomsoorten & herkomsten

WAGENINGEN – Stichting Probos organiseert samen met Staatsbosbeheer, het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN) en de Bosgroep Midden Nederland de excursie ‘Klimaatslimme boomsoorten & herkomsten’. De excursiemiddag is vooral bedoeld voor bosbeheerder die betrokken zijn bij toekomstbestendig bosbeheer.

 

In recente jaren hebben klimaatslimme boomsoorten en herkomsten veel aandacht gekregen. Echter, niet alle boomsoorten en herkomsten zijn geschikt of gewenst voor elke locatie. Tijdens de excursie wordt gekeken naar de afwegingen die komen kijken bij het maken van een keuze om nieuwe boomsoorten of herkomsten te introduceren.  Deelnemers kunnen kennis opdoen over enkele klimaatslimme boomsoorten en de opzet van proefvelden.

 

Programma

Het programma start met twee korte presentaties door het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) en Staatsbosbeheer/Stichting Probos. Hierbij wordt ingegaan op minder bekende en voor Nederland nieuwe boomsoorten. Verder wordt ingegaan op inheemse en ingeburgerde soorten, waaronder beuk, in relatie tot droogte en andere effecten van klimaatverandering.

 

In het tweede deel van de middag bezoeken de deelnemers in kleine groepen twee herkomstenproeven op de Dorschkamp: de herkomstenproef beuk en de nieuwe proefaanplant met de minder bekende boomsoorten atlasceder, elsbes en tamme kastanje. Natuurlijk is hier volop ruimte voor discussie en uitwisseling van ervaring over welke afwegingen een bosbeheerder maakt bij de keuze voor het wel of niet introduceren van nieuwe (inheemse) soorten of herkomsten. De dag wordt afgesloten met een plenaire terugkoppeling en gezamenlijk drankje in het bos na afloop.

 

 

Wanneer en waar

Er zijn twee excursiemiddagen waaruit gekozen kan worden: één op dinsdag 27 september en één op vrijdag 7 oktober 2022. De middag begint in Gaia op de campus van de Wageningen University & Research (WUR): Droevendaalsesteeg 3, Gebouwnummer 101 te Wageningen.

Het tweede deel van de middag vindt plaats op de Dorschkamp bij Wageningen.

Het programma duurt van 13:00 tot 16:30.

 

Kosten en aanmelden

Deelname aan de excursie is kosteloos. Om voor iedereen zoveel als mogelijk uit deze dag te halen is de groepsgrootte bepaald op maximaal  veertig deelnemers per excursie. Bij te weinig aanmeldingen komt een excursiemiddag te vervallen.

 

www.probos.nl

 

- Advertisement -

Laatste nieuws

X