14.5 C
Apeldoorn
dinsdag 28 mei 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Architecten vragen om regie ruimtelijke ordening

AMSTERDAM – Er moeten snel concrete oplossingen komen voor urgente problemen. Het is daarvoor van belang dat er snel een nieuw kabinet wordt geformeerd. Burgers en bedrijven hebben behoefte aan stabiliteit, visie en daadkracht. De Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) doet daarom een dringend advies richting politiek

De urgente woningmarktopgave en de ruimtelijke impact van de afgesproken klimaat- en circulariteitsdoelen, vragen om een doelgerichte en integrale aanpak. Voor steden, landschappen en gebouwen liggen tal van plannen klaar om uit te voeren. Ruimtelijk ontwerpers kennen de oplossingen voor de ruimtelijke vraagstukken van Nederland. Om deze te realiseren moeten de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd. Het is daarbij volgens de BNA van groot belang dat het nieuwe kabinet de regie neemt op de ruimtelijke inrichting van het land en een nieuw ministerie van ruimtelijke ontwikkeling en wonen inricht en de ruimtelijke kwaliteit verankert. Ook vraagt de vereniging om duidelijke en landelijk uniforme wet- en regelgeving ten aanzien van duurzaamheid  en daarnaast wil het een verbetering zien van de  aanbestedingscultuur.

“Hoe we nu transformeren, bouwen en inrichten bepaalt de kwaliteit van de leefomgeving van ons land voor de komende 50 tot 100 jaar. Maar we voelen ook de urgentie om snel in actie te komen. Vandaar onze oproep”, aldus waarnemend BNA-voorzitter, Jeroen van Willigen.

 

- Advertisement -

Laatste nieuws

X