20.8 C
Apeldoorn
donderdag 20 juni 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Aanpassing MPG gewenst

DEN HAAG –  Een aangepaste MilieuPrestatie Gebouw (MPG) kan het gebruik van hout als bouwmateriaal versnellen. Echter, de opslag van CO2 in hout (en andere biobased bouwmaterialen) wordt in de huidige MPG-norm niet meegenomen. Dat betekent dat er veel minder meters in houtbouw gemaakt worden dan nodig. Grote opdrachtgevers zoals het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) kunnen zo hun doelen op gebied van circulariteit en milieubewust bouwen niet, of in ieder geval minder snel, halen. Dat zegt Jan van der Doelen, Sector specialist Building & Construction bij ING.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is de grootste gebouweigenaar van Nederland en een grote opdrachtgever voor nieuwe, renovatie- en onderhoudsprojecten. Vanaf 2023 gaat het RVB deze projecten anders aanbesteden door strengere eisen te stellen aan circulariteit. Circulair bouwen kan bijvoorbeeld door meer met hout te bouwen. Met een aangepaste MilieuPrestatie Gebouw (MPG) kan het gebruik van hout als bouwmateriaal verder versnellen en kan het RVB haar bezit circulair maken op een korte(re) termijn.

Strengere MPG-norm gaat verschil maken

Om zijn doel te bereiken hanteert het Rijksvastgoedbedrijf een strengere MilieuPrestatie Gebouw (MPG) dan de wettelijke minimumnorm. De MPG is een graadmeter voor de milieubelasting van een gebouw. Het huidige Bouwbesluit gaat uit van een MPG van 0,9. De nieuwe RVB-norm is nog niet bekend maar komt daar, naar verluid, fors onder te liggen. Hierdoor wordt de bouwsector aangespoord om verder te verduurzamen. De huidige rekenmethodiek voor de MPG-norm doet echter hout als bouwmateriaal tekort, terwijl dat juist gunstig is voor circulair bouwen.

Opslag CO2 niet meegenomen in de MPG-norm

De opslag van CO2 in hout (en andere biobased bouwmaterialen) wordt in de huidige MPG-norm niet meegenomen. Dat komt omdat er volgens de Europese norm rekening mee moet worden gehouden dat de CO2 uiteindelijk weer vrijkomt in de afvalfase. Hout, vooral als het in de constructie van een gebouw gebruikt wordt, kan echter honderden jaren meegaan en hergebruik is ook goed mogelijk.

Om hout wel op te laten nemen in de MPG-norm hebben verschillende marktpartijen eind 2020 een manifest uitgegeven om de rekenmethodiek te veranderen. De toenmalige minister Ollongren van BZK heeft begin 2021 op basis van Kamervragen aangegeven het probleem te onderzoeken. Hier is nog geen vervolg aan gegeven.

Hout is bij uitstek geschikt als circulair bouwmateriaal. Maar zonder aanpassing van de MPG-norm gaan er veel minder meters in houtbouw gemaakt worden dan nodig en gaat RVB haar doelen minder makkelijk en snel halen. Dat zal de duurzame ontwikkeling van de bouwsector en circulair Nederland niet ten goede komen. Aanpassing van de MPG-norm is geboden, aldus Van der Doelen.

 

- Advertisement -

Laatste nieuws

X