10.2 C
Apeldoorn
zondag 10 december 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

VVNH en NBvT samen als Centrum Hout

Een boom voor elke werknemer

Arvas neemt Alindus over

Limburgse lindeboom wint

BUSSUM/ ALMERE – BUITEN – De algemene ledenvergaderingen van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) hebben besloten om in 2018 samen te werken in een nieuwe federatie. Vanaf 1 januari 2018 vertegenwoordigt de federatie onder de naam Centrum Hout, ‘Samenwerking en innovatie in de houtindustrie’, de belangen van de houtsector.

Centrum Hout streeft ernaar in 2020 het marktaandeel van hout en houtproducten in de bouw met minimaal 5 procent te laten stijgen ten opzichte van alternatieve materialen. Verder moet in datzelfde jaar duurzaam geproduceerd hout in Nederland de norm zijn. Centrum Hout wil hét aanspreekpunt voor hout en houtproducten zijn in Nederland. De ondernemingen die Centrum Hout vertegenwoordigt beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel met de juiste vakkennis én in 2020 zijn veiligheid, gezondheid en welzijn in de bedrijfstak verder versterkt. De besturen van de NBvT en de VVNH hebben Paul van den Heuvel per 1 januari 2018 benoemd tot directeur van de nieuwe federatie Centrum Hout.

Directeur

Van den Heuvel is sinds 1992 in dienst van de VVNH waarvan sinds 2010 als directeur. “Gezien zijn ervaring en bekendheid met het houtvak, zijn netwerk en niet in de laatste plaats de beleidsvoorbereidingen die er door hem voor Centrum Hout zijn verricht, zijn we blij dat Van den Heuvel bereid is om Centrum Hout te gaan leiden”, aldus Marco Wijma, de voorzitter van Centrum Hout. De huidige directeur van de NBvT Hans Zwaanenburg zal de organisatie begin 2018 verlaten. Na ruim 4 jaar voor de NBvT werkzaam te zijn geweest, waarbij hij de laatste jaren als initiator intensief betrokken is geweest bij de oprichting van de federatie, zal hij zich nu oriënteren op een nieuwe stap in zijn carrière.

Goede start

“De werkorganisaties van NBvT en VVNH zullen begin 2018 worden samengevoegd. Centrum Hout wordt eerst gevestigd in het kantoor van de NBvT te Bussum. In 2018 worden de locaties opnieuw bekeken waarbij tevens de haalbaarheid wordt onderzocht van een nieuwe locatie”, aldus Van den Heuvel. “De afgelopen periode hebben we met het ondertekenen van het Actieplan Bos en Hout, het komen tot het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer, het actief mede invulling geven aan het Grondstoffenakkoord en participatie in de klimaatagenda een goede start gemaakt met de uitvoering van het Centrum Hout beleid.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X