-0.9 C
Apeldoorn
donderdag 30 november 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

VVNH-aandeel duurzaam geproduceerd hout licht gestegen

Jaarlijks monitort de VVNH de duurzame herkomst van het geïmporteerde hout dat haar leden op de Nederlandse markt hebben gebracht en analyseert Probos deze gegevens. De VVNH doet dit vanuit het belang van duurzaam geproduceerd hout en duurzaam beheerde bossen. Uit deze meest recente rapportage blijkt dat het aandeel duurzaam geproduceerd hout in 2018 per saldo licht gestegen is.

De VVNH meldt dat de leden in 2018 circa 1,8 miljoen kuub naaldhout, hardhout en plaatmaterialen importeerden, waarvan 91,9% met een certificaat van duurzaam bosbeheer (PEFC en FSC). Ten opzicht van 2017 is dit overall percentage nagenoeg onveranderd. De rapportage laat een wisselend resultaat zien voor de categorieën. Bij naaldhout steeg het aandeel van 98,4% in 2017 naar 99,1% in 2018. Plaatmateriaal laat een stijging zien van 93,5% in 2017 naar 94,5% in 2018. Het gematigd hardhout stijgt van 46,6% in 2017 naar 59,6% in 2018. En tot slot daalt het tropisch hardhout van 66,1% in 2017 naar 63,6% in 2018.

VVNH-directeur Paul van den Heuvel: “Wat opvalt is dat de duurzaamheidspercentages naaldhout, gematigd hardhout en plaatmateriaal verder stegen en dat het percentage tropisch hardhout ten opzichte van 2017 licht daalde. Hiermee worden de signalen, die de VVNH-leden hierover gedurende het jaar meldden, bevestigd en krijgt de aandacht die we ervoor hebben middels het Convenant Bevorderen Duurzaam bosbeheer nog meer nadruk.”

De ambities van de VVNH liggen hoog. Via het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer werkt de VVNH samen met drieëntwintig partijen, waaronder ministeries, instellingen, vakbonden en branches, aan het verduurzamen van de Nederlandse markt en het bevorderen van duurzaam bosbeheer. De resultaten van de monitoring laten zien dat het stimuleren van duurzaam bosbeheer nog altijd even belangrijk is, gezien alle mondiale ontwikkelingen. Het convenant werkt zowel aan de vraag vanuit de markt als de aanbod vanuit het bos. Het convenant loopt tot 2020.

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) is de overkoepelende brancheorganisatie van 216 groothandelsbedrijven in hout en plaatmateriaal, inclusief filialen. De meerderheid van alle werknemers in de bedrijfstak (circa 5.500) is werkzaam bij de VVNH lidbedrijven.

www.vvnh.nl.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X