1.6 C
Apeldoorn
dinsdag 28 november 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Verlijmen van gemodificeerd hout

Een boom voor elke werknemer

Arvas neemt Alindus over

Limburgse lindeboom wint

* ADVERTORIAL *

WEERT – Het modificeren van hout berust op het principe dat natuurlijke eigenschappen van hout worden behouden en de nadelen van hout (krimp etc.) worden weggenomen. Dit betekent concreet dat de belangrijkste basiseigenschappen van hout worden veranderd door een principiële verandering van de structuur van het hout. En dat heeft weer gevolgen voor de te gebruiken lijm.

(Tekst: Eric van Spreuwel, Technical Product Manager bij Frencken)

Bij het modificeren van hout vindt de modificatie plaats op moleculair niveau. Deze verandering van structuur kan op diverse manieren bereikt worden: dit kan bijvoorbeeld door chemische stoffen te laten reageren met de houtstructuur, waardoor deze wezenlijk verandert (chemische modificatie). Dit gebeurt ook door middel van het behandelen van hout bij een hoge temperatuur (thermische modificatie) of een combinatie van beide. In alle gevallen ontstaat er een nieuw product met een andere chemische structuur, andere eigenschappen en -afhankelijk van de behandeling of modificatie- diverse restvochtpercentages.

Droogtijd

Doorgaans is gemodificeerd hout goed te verlijmen. Door de grote verscheidenheid aan modificatiemethoden en houtsoorten zal iedere applicatie om een ander lijmtype vragen. Steeds dient er gekeken te worden naar wat er door de modificatie van het betreffende hout aan eigenschappen gewijzigd is. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de droogtijd van een watergedragen PVAc lijm langer is omdat het hout door een veranderde celstructuur minder gemakkelijk vocht opneemt. Dit wil echter niet zeggen dat daarom PVAc gebaseerde lijmen niet geschikt zouden zijn om gemodificeerde houtsoorten te verlijmen.

Om de keuze van de meest geschikte lijm voor een betreffende toepassing te vergemakkelijken maakt Frencken daarom een onderscheid naar applicatie. Enerzijds het verlijmen van vlakke materialen zoals bijvoorbeeld deuren en anderzijds het verlijmen van profielen zoals bijvoorbeeld kozijnen. Daarnaast is er vanzelfsprekend een scala aan applicaties te bedenken, zoals het verlijmen van constructieve niet-dragende delen, die onder de categorie profielen geplaatst kan worden.

Vlakverlijming

De productie van deuren is doorgaans een proces waarbij continue dezelfde handelingen worden uitgevoerd. Meestal wordt de lijm met behulp van een wals aangebracht op het plaatmateriaal waarna de diverse losse onderdelen zoals bijvoorbeeld staanders, liggers, isolatie, versteviging etc. geplaatst worden. Na het assembleren van de deur wordt er doorgaans met behulp van verwarmde (stapel)persen gedurende een bepaalde tijd en druk bij een verhoogde temperatuur geperst. Bij gebruik van verwarmde (stapel)persen hebben diverse watergebaseerde Frencken producten hun toegevoegde waarde bewezen wanneer het gaat om het verlijmen van gemodificeerde plaatmaterialen.

NovaCol D3: waterbestendige houtlijm die voldoet aan watervastheidsklasse D3, volgens NEN-EN204, en WATT 91. Geschikt voor bijvoorbeeld vlakverbindingen zoals binnendeuren voor zowel droge als natte ruimten (bijv. badkamers). Voor het verlijmen van harde, zachte en exotische houtsoorten, fineer- en hardkunststof plaat (Duropal,Print HPL, Formica, Resopal e.d.), spaanplaat, multiplex, MDF, hardboard en gemodificeerde houtsoorten.

NovaCol D4 1K: gebruiksklare één-component watervaste en KOMO gecertificeerde houtlijm die voldoet aan watervastheidsklasse D4, volgens NEN-EN 204 en WATT 91. Geschikt voor bijvoorbeeld vlakverbindingen zoals binnen- en buitendeuren voor zowel droge als natte ruimten (bijv. badkamers). Voor het verlijmen van harde, zachte en exotische houtsoorten, fineer- en hardkunststof plaat (Duropal,Print HPL, Formica, Resopal e.d.), spaanplaat, multiplex, MDF, hardboard en gemodificeerde houtsoorten.

NovaCol D4 2K: twee-componenten watervaste en KOMO gecertificeerde houtlijm
die voldoet aan watervastheidsklasse D4, volgens NEN-EN 204 en WATT 91. Geschikt voor bijvoorbeeld vlakverbindingen zoals binnen- en buitendeuren voor zowel droge als natte ruimten (bijv. badkamers). Voor het verlijmen van harde, zachte en exotische houtsoorten, fineer- en hardkunststof plaat (Duropal,Print HPL, Formica, Resopal e.d.), spaanplaat, multiplex, MDF, hardboard en gemodificeerde houtsoorten.

Profielen en constructieve verlijmingen

Het procesmatig produceren van bijvoorbeeld kozijnen of het maken van constructieve, niet-dragende verbindingen, is een andere discipline dan het produceren van deuren. Echter wordt ook hier meer en meer gebruik gemaakt van gemodificeerde houtsoorten omwille van eigenschappen, verkrijgbaarheid en kostprijs. Ook hier geldt dat per applicatie de vraag gesteld dient te worden aan welke eigenschappen de verlijming dient te voldoen. Zo zal men bij het assembleren van kozijnen eerder kiezen voor een elastische lijm met afdichtende eigenschappen en bij het maken van een constructieve verlijming voor een lijm met zeer hoge eindsterkte. In alle gevallen zal men hier idealiter niet kiezen voor watergedragen PVAc gebaseerde lijmen maar eerder voor vochtreactieve lijmen. Ook hier hebben Frencken producten in zeer uiteenlopende applicaties hun toegevoegde waarde bewezen wanneer het gaat om het verlijmen van gemodificeerde houtsoorten.

ConstruCol HV45: hybride polymeergebaseerde, watervaste en KOMO gecertificeerde constructielijm die voldoet aan watervastheidsklasse D4, volgens NEN-EN204. Geschikt voor het verlijmen van niet-dragende verbindingen uit hout en gemodificeerde houtsoorten, alsmede diverse poreuze en niet-poreuze ondergronden zoals, hout, beton, steen en overige gangbare materialen in de bouw.
ConstruCol HV45 onderscheidt zich ten opzichte van 1K PU gebaseerde constructielijmen op de volgende vlakken: niet bruisend, minder vervuiling van de verlijmde materialen, extra vullend vermogen tot 3mm, 100% afdichtende werking en als grootste pluspunt voor de verwerker geen zwarte vingers.

1K PU Constructielijmen: binnen de Frencken range PU gebaseerde constructielijmen is er de keuze uit een hoeveelheid producten die zich van elkaar onderscheiden in open tijd, doorhardingstijd, viscositeit (vloeibaar of pasteus), kleuren en al dan niet KOMO gecertificeerd. Frencken PU Constructielijmen voldoen aan watervastheidsklasse D4, volgens NEN-EN 204. Geschikt voor niet-dragende constructieve houtverbindingen en verlijmen van gemodificeerde houtsoorten alsmede diverse poreuze en niet-poreuze ondergronden zoals, hout, beton, steen en overige gangbare materialen in de bouw. Vanwege de ideale balans tussen open tijd en perstijd vindt met name Constructielijm C30 zijn toepassing in de houtverwerkende industrie.

Kozijnenlijm 0819 SLS: hybride polymeergebaseerde, KOMO gecertificeerde, elastische lijm met afdichtende eigenschappen. Speciaal ontwikkeld voor de verlijming van hoekverbindingen van de meest voorkomende houtsoorten alsmede gemodificeerd hout met dubbele deuvel en dubbele pen en gatverbindingen die dienen te voldoen aan BRL0819. Naast deze toepassing is Kozijnenlijm 0819 SLS eveneens uitermate geschikt voor het verlijmen van niet-dragende constructieve houtverbindingen.

Voorafgaande test aanbevolen

Door de grote verscheidenheid aan modificatiemethoden en houtsoorten is het gecompliceerd een eenduidig advies te geven en is een voorafgaande test daarom ook altijd aanbevolen. Graag bekijkt Frencken gezamenlijk met de eindverwerker het productieproces om vast te stellen of er op de meest efficiënte en economische manier geproduceerd wordt en de meest geschikte lijm wordt ingezet.

Nadere informatie:
Frencken
Telefoon: 0495-583500
sales@frencken1901.nl
www.frencken1901.nl

- Advertisement -

Laatste nieuws

X