-0.9 C
Apeldoorn
donderdag 30 november 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Symposium De Populier

LELYSTAD – Stichting Populier organiseert in samenwerking met Staatsbosbeheer en Stichting Probos in Lelystad een symposium over de populier. Het symposium omvat een uitgebreid lezingenprogramma, beginnend om 9.00 uur. De dag, 17 april, wordt rond 16.30 uur afgesloten met een borrel.

De populier is een veelzijdige boom. In grote delen van Nederland hoort de populier bij het cultuurlandschap. Diverse sprekers gaan in op de onvermoede natuurwaarden en de interessante houteigenschappen van de boom. In het licht van klimaatadaptatie kan deze snelle groeier een bijdrage leveren aan de CO2-vastlegging. Tijdens het symposium komen al deze aspecten aan bod en wordt ingegaan op de kansen en uitdagingen bij het beheer van populieren in bossen, landschappelijke beplantingen en stedelijk groen.

Terreinbeheerders, gemeentelijke groenbeheerders, ontwerpers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit symposium.
Deelnamekosten: 40 euro per persoon.

Meer informatie: info@populierenland.com of tel. 0317-466551

- Advertisement -

Laatste nieuws

X