0.6 C
Apeldoorn
dinsdag 28 november 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Symposium De Populier

LELYSTAD – StichtIng Populier nodigt belangstellenden uit voor een symposium op woensdag 17 april in Lelystad. Medeorganisatoren van het symposium zijn Staatsbosbeheer en Stichting Probos.

De populier is een veelzijdige boom. In grote delen van Nederland hoort deze boom bij het cultuurlandschap. De soort herbergt onvermoede natuurwaarden en heeft interessante houteigenschappen. In het licht van de klimaatadaptie kan deze snelle groeier een bijdrage leveren aan de CO2-vastlegging. Tijdens het symposium komen al deze aspecten aan bod en wordt ingegaan op de kansen en uitdagingen bij het beheer van populieren in bossen, landschappelijke beplantingen en stedelijk groen.

De dag begint om 9.00 uur en eindigt rond 16.00 uur. Diverse sprekers bekijken in de ochtenduren de kansen en bedreigingen waar de populier mee te maken heeft. In de middag is tijd vrijgemaakt voor een excursie, waarbij het beheer van populieren in bos, landschap en de stad centraal staat.

De kosten voor het symposium bedragen 40 euro. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via Stichting Probos, telefoon: 0317 – 466 551

- Advertisement -

Laatste nieuws

X