0.6 C
Apeldoorn
dinsdag 28 november 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Samen doorbouwen aan Nederland

ZOETERMEER – De overheid heeft samen met brancheverenigingen uit de bouw en infra een gemeenschappelijke verklaring opgesteld: Samen doorbouwen aan Nederland. Het belang van doorbouwen aan Nederland is groot. De continuïteit en de werkgelegenheid in de bouwsector moet gewaarborgd blijven om het woningtekort niet verder te laten oplopen. De verklaring komt voort uit de gesprekken die minister Ollongren van BZK met de betrokken partijen voerde om de impact van het coronavirus op de sector en de Nederlandse economie te beperken.

Samen zetten de partijen alles op alles om aan de grote vraag naar woningen te voldoen en verduurzamingsopgave van de bestaande bouw uit het klimaatakkoord te versnellen. De partijen hebben afspraken gemaakt over het door laten gaan of versnellen van investeringen, vergunningverlening en aanbestedingen. Zo willen zij voorkomen dat bouwprojecten vertragen of stil komen te liggen. Ook zijn de partijen overeengekomen dat eventuele risico’s gedeeld worden.

Campagne #doorbouwers

De gemeenschappelijke verklaring sluit naadloos aan bij de campagne #doorbouwers die Bouwend Nederland deze week gestart is. De campagne is gestart om te laten zien dat de bouw- en infrasector, onder de huidige unieke omstandigheden, (verantwoord) doorbouwt en wat er nodig is om door te blijven bouwen. Naast de coronacrisis, hebben de problemen met stikstof en PFAS al maanden een grote impact op de bouw- en infrasector. De initiatiefnemers van de verklaring willen laten zien dat de negatieve toekomstscenario’s die rondgaan met de juiste maatregelen af te wenden zijn voor onze sector. Zij benadrukken de maatschappelijke betekenis van de bouw en het belang van de bouw als motor voor de Nederlandse economie.

Handreiking

Er wordt gewerkt aan een handreiking met adviezen voor hoe om te gaan met coronarisico’s bij nieuwe aanbestedingen en hoe te handelen op het moment dat zich problemen in lopende projecten voordoen. Ook staat hierin beschreven dat de partijen zich hardmaken voor tijdig of eerder betalen van facturen zodat het werk door kan blijven gaan. Daarnaast zorgen fabrikanten en groothandels dat er voldoende voorraad van bouwmaterialen is en kijken de overheden of er onderhouds- en verduurzamingsprojecten naar voren gehaald kunnen worden. Het eerder gezamenlijke vastgestelde protocol Samen veilig doorwerken blijft onverminderd van toepassing.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X