0.1 C
Apeldoorn
dinsdag 28 november 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Qex-keurmerk geeft koper zekerheid

Opleverprotocol
Voor de geleverde stofafzuiginstallaties worden de prestatiekenmerken vastgelegd in een officieel opleverprotocol. Dit document maakt aantoonbaar dat de (hout)stofafzuiginstallatie conform de wettelijke verplichtingen in bedrijf is gesteld.
In het opleverprotocol worden eisen gesteld aan:
• specifieke lucht technische parameters
• optimaal dimensioneren van het leidingsysteem
• genomen maatregelen tegen brand en explosie
• opstelling en plaats van opslagsystemen zoals containers en/of silo’s
• mechanische stabiliteit van het leidingsysteem
• afscherming van draaiende onderdelen
• fundatie van de installatie
• instructie en onderhoudswerkzaamheden
• controle energiebalans en akoestisch rapportage (geluidsmetingen)

WAGENINGEN – Nog altijd ontstaan er ook in de houtverwerkende industrie gevaarlijke situaties, omdat afzuiginstallaties niet voldoen aan de gestelde eisen. Brandgevaar ligt dan op de loer met alle gevolgen van dien. Wel zijn bedrijven zich steeds meer bewust van de gevaren en kopen zij steeds vaker een installatie, voorzien van een Qex-keurmerk. Met dit keurmerk zijn zij ervan verzekerd dat hun installatie voldoet aan de huidige wetgeving.

Bedrijven met het Qex-keurmerk worden door SKH gecontroleerd op hun ontwerp- en productieprocessen. De eisen waaraan de fabrikant moet voldoen zijn vastgelegd in een beoordelingsgrondslag. Deze grondslag is gebaseerd op de laatste eisen vanuit de Machinerichtlijn, ATEX-wetgeving en de nieuwste normen voor houtstofafzuiginstallaties.
De beoordelingsgrondslag wordt breed gedragen door de industrie. Niet alleen SKH en de producenten/leveranciers van de afzuiginstallaties zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van het keurmerk maar ook de branchegroep FLS van de Metaalunie, de verzekeraars, Arbodiensten en gebruikers in de houtbranche hebben meegewerkt aan de ontwikkeling. De overheid (Ministerie van SZW) en werkgevers- en werknemersorganisaties in de houtverwerkende industrie zijn steeds geïnformeerd.

Andere afzetmarkten

Momenteel telt de sector zes certificerende bedrijven. Eén ervan is Modesta in Putten. Wyboud Kloppenburg, directeur bij Modesta: “Het is prettig voor de gemoedsrust van de klant dat de installatie voldoet aan alle wetgeving en de richting gevende normen. Steeds vaker krijgen we dezelfde vragen of we een ‘ATEX-keur’ of iets dergelijks kunnen afgeven op de installaties. Niet alleen nieuwe maar ook bestaande installaties worden door externe partijen zoals verzekeringsmaatschappijen en Inspectie SZW steeds strenger gecontroleerd of deze voldoen aan de normen en wetgeving. Met het Qex-keurmerk kunnen we de klant, maar ook de verzekeraar, aantonen dat de installatie en alle onderdelen voldoen. Voor ons was dit de belangrijkste reden om certificaathouder te worden. Daarnaast het feit dat er sinds kort ook ruimte is om reeds in gebruik zijnde afzuiginstallaties en afzuiginstallaties binnen andere afzetmarkten, zoals food, agro, en recycling met het Qex-keurmerk te kunnen leveren.”

Verdergaande strategie

Alvorens het Qex-keurmerk te verlenen worden deze bedrijven aan een professionele audit onderworpen en worden opgeleverde installaties in het veld gekeurd. Pas nadat aan de eisen is voldaan, welke zijn vastgelegd in de beoordelingsgrondslag, wordt het keurmerk aan de fabrikant van afzuiginstallaties verleend. Binnen het Qex-keurmerk is gekozen voor een verdergaande strategie, waarin niet alleen productspecificaties worden gewaarborgd, maar ook verplichtingen zijn opgenomen voor een totaal ontwerpstructuur voor de investerende bedrijven. Fabrikanten die leveren onder het keurmerk voeren bij elke projectaanvraag een risicobeoordeling uit. Qex gecertificeerde bedrijven verplichten zich de investerende ondernemingen te informeren over restrisico’s en nog niet opgenomen aandachtspunten.

Zekerheid

“Voor een producerend bedrijf wordt het steeds moeilijker om alle wet- en regelgeving bij te houden. Daar zijn we ons volledig van bewust. Het Qex-keurmerk biedt daarom waarborg en duidelijkheid. De houtbranche heeft met het Qex-keurmerk de mogelijkheid om er zeker van te zijn dat de houtstofafzuiginstallaties, die zij door gecertificeerde bedrijven laten plaatsen, goed ontworpen en uitgevoerd zijn en voldoen aan de wetgeving. De installatie voldoet natuurlijk op het gebied van wetgeving, maar ook overige risico’s van de opstelling worden serieus beoordeeld”, meldt Oscar Van Doorn, directeur SKH.

Kwaliteitsbewaking

Het gecertificeerde bedrijf meldt iedere installatie die opgeleverd is met Qex-keurmerk af bij SKH. Alle afgemelde installaties worden door SKH gecontroleerd. Deels vanaf tekening, deels door middel van periodieke inspecties op opgeleverde installaties in het veld. Naast deze keuring van installaties controleert SKH jaarlijks het door gecertificeerde bedrijven gehanteerde interne kwaliteitsbewakingssysteem (IKB). Binnen dit IKB-systeem zijn procedures opgenomen voor inkoop, productiebewaking, kalibratie van meetapparatuur, eindcontrole en technische oplevering. Deze procedures dragen er zorg voor dat de kwaliteit van opgeleverde installaties bewaakt wordt.

EVD

“Behalve de controle slag op restrisico’s en aandachtspunten bij een nieuw project kunnen we dankzij het Qex certificaat ook advies geven bij bestaande installatie volgens de Qex richtlijnen. Als Qex-certificaathouder kunnen we tegenwoordig ook ondersteuning geven aan bedrijven bij het maken van een EVD (Explosie Veiligheid Document) op de bij SKH gehouden EVD-dagen. Veel bedrijven hebben tegenwoordig wel een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) maar toch zien we veel bedrijven die nog geen EVD hebben, terwijl dit een verplicht onderdeel van de RI&E is”, meldt Kloppenburg.

EVD-dagen

Anderhalf jaar terug heeft SKH samen met de Qex-leden de eerste pilot gedaan voor de ‘EVD-dagen’. Tijdens een sessie met een Qex adviseur lopen bedrijven in de houtbranche al hun machines, afzuiginstallaties en spuitinstallaties door om de risico’s of restrisico’s binnen het bedrijf te inventariseren. Hierin wordt niet alleen gekeken naar de machineveiligheid maar ook naar de opstelling van installaties en krijgt de gebruiker een praktisch advies over hoe ze om kunnen gaan met de risico’s of hoe ze deze kunnen verminderen. De dagen bleken een groot succes. De volgende sessies zijn op 28 en 29 maart.

“Wij merken dat dit echt aanslaat in de industrie. Veel bedrijven lopen nou eenmaal met dit soort vraagstukken rond. Een EVD maken is toch lastiger dan het in eerste instantie lijkt. Tijdens de EVD-dagen kunnen we de juiste ondersteuning bieden aan bedrijven die hun EVD nog moeten maken of willen updaten. Samen met SKH en de overige Qex certificaathouders kunnen we zo onze expertise gebruiken om de bedrijven in de houtbranche zo goed mogelijk te ondersteunen en het juiste advies te geven”, aldus Kloppenburg.

Nadere informatie over de EVD-dagen: www.skh.nl

- Advertisement -

Laatste nieuws

X