4.3 C
Apeldoorn
maandag 26 februari 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Projecten met hout van duurzame herkomst gezocht

ALMERE –Ondanks alle campagnes en artikelen over de voordelen van duurzaam geproduceerd hout is het gebruik ervan nog niet altijd de norm. Het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer wil aan de hand van een aantal voorbeeldprojecten laten zien wat de impact is van de keuze voor gecertificeerd hout.

Het behoud van bos en het gebruik van hout draagt bij aan de klimaatdoelstellingen en de internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) risico’s zijn aanzienlijk beperkt, wanneer het om hout uit gecertificeerd bos gaat. De partners van het Convenant roepen organisaties/bedrijven op om voorbeeldprojecten aan te melden bij het secretariaat van het Convenant.

Het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer is een samenwerkingsverband tussen 23 partijen (diverse hout gerelateerde brancheverenigingen, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid). Gezamenlijk werken deze partijen aan het tot norm maken van gecertificeerd hout in Nederland. Ondanks het hoge aandeel aantoonbaar duurzaam hout op de Nederlandse markt (circa 84 procent), is er reden om hierover te blijven communiceren: de toename stagneert en lijkt een plateau te bereiken. Sterker nog, voor het eerst is het aandeel tropisch hout iets gezakt. Daar uit blijkt dat het ondanks alle inspanningen nog lang geen vanzelfsprekendheid is om te kiezen voor hout afkomstig uit duurzaam bosbeheer.

Praktijkverhalen

Elke sector heeft zijn eigen dynamiek, kansen en uitdagingen. Derhalve worden er projecten gezocht in meerdere sectoren (woningbouwprojecten, GWW, meubel, gemeentelijke bouwprojecten). Bij voorkeur gaat het om projecten die in 2019 in uitvoering zijn en in de loop van 2020 worden afgerond. We verzamelen deze best practices om daarmee actief artikelen in vakmedia en pers te publiceren. In de artikelen zal de uitvoering van het project besproken worden rondom het toepassen van duurzaam geproduceerd hout: was het een logische keuze? Was het makkelijk verkrijgbaar? Hoe is het proces verlopen intern? Welke uitdagingen waren er rondom het duurzaam geproduceerde hout? Aan de hand van praktijkverhalen van opdrachtgevers en leveranciers laten we zien waar partijen tegen aanlopen, maar dat het wél kan. Daarnaast laten we ook zien welke positieve milieu-impact het heeft als gekozen wordt voor duurzaam geproduceerd hout.

Over deze voorbeeldprojecten worden twee artikelen geschreven: één artikel publiceren we eind 2019 en een tweede artikel zal eind 2020 worden gepubliceerd. We kiezen voor vakbladen die relevant zijn voor de specifieke sector waarin het project zich bevindt. Om als voorbeeld te dienen, moet er in het project aantoonbaar gecertificeerd hout worden toegepast en dit moet actief worden uitgedragen.

Meer informatie over de voorwaarden staan op www.bewustmethout.nl. ‘Best practice’ projecten kunnen worden ingestuurd tot en met 20 oktober naar info@bewustmethout.nl.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X