0.9 C
Apeldoorn
maandag 4 december 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Pilotlocaties gezocht voor klimaatslim landschapsbeheer

‘Klimaatslim landschapsbeheer’ is de naam van een pilotproject van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Probos om meer bomen en bos in het landschap van Gelderland te realiseren. SLG en Probos zoeken in het kader van dit project grondeigenaren in de Veluwe, IJssel- of Gelderse Vallei, die aankomend plantseizoen houtopstanden willen aanleggen op hun terrein.

Het gaat om de aanleg van bos, singels, struweelhagen of houtwallen. Belangstellende grondeigenaren kunnen gebruik maken van een gunstige regeling voor de aanschaf van plantmateriaal en aanlegkosten. De locatie is bij voorkeur 0,25 ha groot of groter en ligt niet binnen de begrenzing van het Gelders Natuur Netwerk.

Bomen en bossen leveren de maatschappij volgens SLG belangrijke producten en diensten. “Ze produceren hout, verfraaien het landschap, dragen bij aan biodiversiteit, zuiveren lucht, leveren energie en schoon water, helpen het klimaat door CO2 vast te leggen, hittestress te verminderen en wateroverlast te dempen bij extreem weer en produceren hout. Bomen en bossen dragen voorts bij aan een mooie leefomgeving, wat bedrijven en toerisme aantrekt en de vastgoedwaarde doet stijgen.

Projectleider Robert Keizer van SLG: “Voor diverse grondeigenaren, van recreatieondernemers, agrariërs, landgoedeigenaren tot gemeenten en waterschappen, zijn er in dit pilotproject mogelijkheden om houtopstanden aan te planten. Landbouw combineren met de aanleg van bomen en struiken biedt boeren veel voordelen. De aanleg van natuurlijke klimaatbuffers kan interessant zijn voor waterschappen, landgoederen, terreinbeherende organisaties en agrariërs. Bomen en struiken langs wegen leggen niet alleen CO2 vast, weren geluid maar zijn ook waardevol voor vogels en vleermuizen. Ook voor recreatieondernemers als campings en hotels zijn er mogelijkheden om mee te doen. Een groene, bosrijke omgeving is aantrekkelijk voor zowel dagjesmensen als de verblijfsrecreatie.”

SLG en Probos zien kansen voor grondeigenaren om de aanleg van bomen en struiken te combineren met maatschappelijke functies. Zij zien hierbij vier thema’s: circulariteit, natuur-inclusieve landbouw, klimaatbuffers, beplantingen langs wegen en paden en op recreatiegebieden. Op de website www.landschapsbeheergelderland.nl staan per thema de mogelijkheden en voordelen.

Het door SLG geïnitieerde pilotproject is onderdeel van de bos-natuur-hout klimaat pilots getrokken door Wageningen Environmental Research. De pilots zijn gericht op uitvoering, testen en kennis vastleggen en verspreiden door middel van een Gereedschapskist. Dit is mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van LNV.

www.landschapsbeheergelderland.nl

- Advertisement -

Laatste nieuws

X