8.4 C
Apeldoorn
donderdag 29 februari 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

PEFC nu ook naar bomen buiten het bos

HOUTEN – Tot voor kort waren bomen buiten het bos niet in de scope van PEFC voor certificering. Sinds de acceptatie van de vernieuwde Sustainability Forest Management Benchmark tijdens de 23e internationale General Assembly van PEFC in november is dit veranderd.

De Sustainability Forest Management (SFM) Benchmark omvat de internationale eisen voor duurzaam bosbeheer. Het zijn de eisen waaraan nationale bosstandaarden moeten voldoen. Voor met name eigenaren van kleine boerderijen is de belangrijkste verandering van de Benchmark Meetlat dat bomen buiten bos is toegevoegd. Hiermee wordt PEFC-certificering toegankelijk voor miljoenen boeren die geen bossen bezitten of beheren, maar bomen op agrarische grond hebben staan. De reikwijdte voor certificering wordt daarmee vele malen groter. Alleen al in India wordt de groeiende houtvoorraad buiten bos geschat op 1,6 miljoen kubieke meter, naast de 4,5 miljoen kubieke meter in bossen. Geschat wordt dat ongeveer 90 procent van het hout dat wordt verbruikt in India van bomen buiten bos afkomstig is.

Steden en dorpen

Ook steden en dorpen kunnen bomen langs straten en in parken in de toekomst laten certificeren, waardoor zij hun inwoners zekerheid geven dat stadsbomen op duurzame wijze worden beheerd. Daarmee kan ook het bewustzijn worden vergroot van de enorme diensten die bomen in steden bieden aan de bewoners. Door de toevoeging van bomen buiten bos in de SFM Benchmark en vervolgens de implementatie in de nationale standaarden breidt de impact van PEFC-certificering verder uit dan bossen en draagt daarmee bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.
De toevoeging van bomen buiten bos voor certificering zal het inkomen en de productiviteit van landbouwgrond vooral in ontwikkelingslanden kunnen worden verhoogd, waardoor armoede kan worden bestreden (SDG 1) en honger (SDG 2). Daarnaast heeft het een positieve impact op duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11) en goede gezondheid en welzijn van stedelijke bevolkingsgroepen (SDG 3).

Het proces

In 2015 heeft PEFC experts uit de hele wereld bijeengeroepen in een taskforce om te bespreken en te overwegen of, en zo ja, hoe PEFC een certificeringsoplossing kan ontwikkelen die geschikt is voor bomen buiten bos. Vervolgens werkte die taskforce hieraan als onderdeel van het herzieningsproces van begin 2016 tot en met 2018. Een reeks van onderzoeken en proefprojecten op verschillende locaties werden uitgevoerd waarbij vijftien personen met expertise op het gebied van agroforestry betrokken waren. De werkgroep heeft de methodes en de conceptdocumenten ontwikkeld en voorgesteld aan de werkgroep van de Sustainability Forest Management Benchmark.Dit proces leidde tot de ‘Guidelines for the interpretation of requirements for Trees Outside Forests’ die te vinden is in de herziene Benchmark voor duurzaam bosbeheer. De Benchmark is op 14 november door General Assembly goedgekeurd.

Nederland

In het eerste kwartaal van dit jaar zal een start gemaakt worden met het uitnodigen van belanghebbenden om mee te werken aan de herziening van de Nederlandse PEFC bosstandaard. Daarin zal het thema bomen buiten bos (Trees Outside Forest) ook worden besproken. Naar verwachting zal de vernieuwde Nederlandse standaard volgend jaar ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd. Vervolgens wordt het nationale schema voorgelegd aan de PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) International voor ‘endorsement’ (goedkeuring en erkenning).

- Advertisement -

Laatste nieuws

X