4.9 C
Apeldoorn
maandag 26 februari 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Organisaties vragen om stopzetting convenant ‘biomassacentrale Diemen’

AMSTERDAM – De afgelopen maanden is door verenigde lokale duurzaamheidsorganisaties in Amsterdam en Diemen actief actie gevoerd tegen de komst van de grootste biomassacentrale van Nederland in Diemen/Amsterdam. Met zoveel succes dat het onderwerp ook landelijk weer op de kaart staat. Vrijdag 17 mei vond een publieksactie tegen biomassacentrales plaats op het Amsterdam Bijlmer Arena Plein tegenover het hoofdkantoor van Vattenfall.

Gezien de massale tegenstand zijn Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Sociaal Economische Raad (SER) een onderzoek naar biomassa gestart. Diverse organisaties en burgerinitiatieven vragen daarom de betrokken partijen om de onderhandelingen over het convenant per direct te staken.

Tevens verzoeken zij om de besluitvorming over de biomassacentrale in Diemen aan te houden, zodat de colleges van Diemen en Amsterdam en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland kennis kunnen nemen van de rapporten van de SER en het PBL en deze kunnen voorleggen aan hun volksvertegenwoordigers voor zij een ingrijpend besluit moeten nemen dat zoveel weerstand oproept. Betrokken organisaties zijn Duurzaam Dorp Diemen, Natuurlijk IJburg, Fossielvrij Amsterdam, comité Schone Lucht Amsterdam-Oost en de ondertekenaars van de petitie ‘Geen biomassacentrale Diemen’.

Groeiend verzet

De gemeenteraad van Diemen, de stadsraad van Muiden en de stadsdeelcommissie Amsterdam Oost verzetten zich unaniem tegen de komst van de biomassacentrale evenals een meerderheid van Provinciale Staten. Ook tijdens een drukbezochte bijeenkomst op IJburg georganiseerd door critici, bleek dat er grote bezorgdheid leeft onder bewoners van deze gebieden. De weerstand is groeiend, het aantal handtekeningen op de petitie tegen de centrale blijft groeien. Intussen willen bestuurders van Diemen, Amsterdam en Noord-Holland met Nuon/Vattenfall een convenant sluiten over de centrale, zo blijkt uiteen artikel in Het Parool van 12 april. Dit wekt de indruk dat al zou vaststaan dat de centrale er zal komen, wat volgens de genoemde organisaties voorbarig is. Zij zijn van mening dat er nu wordt onderhandeld zonder kennis van zaken nu de rapporten van de SER en het PBL nog niet klaar zijn. Daarnaast zijn zij van mening dat er nu sprake is van een verkeerd signaal aan de bezorgde burgers door op de zaken vooruit te lopen, zonder de noodzakelijke kennis.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X