0.4 C
Apeldoorn
donderdag 30 november 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Onenigheid over zwaar-werk-regeling in de timmerindustrie

UTRECHT – Bonden en werkgevers hebben in hun onderhandelingen in de cao Timmer nog geen akkoord bereikt over de zwaar-werk-regeling.

De zwAar-werk-regeling was het belangrijkste onderwerp bij de derde onderhandelingsronde voor de cao timmer. In het Pensioenakkoord staat dat partijen per cao afspraken mogen maken voor een zwaar-werk-regeling. Werkgevers mogen werknemers 3 jaar voor hun AOW-leeftijd ieder jaar bruto 21..204 euro verstrekken. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag van een ongehuwde AOW-uitkering. De werknemer kan zo zijn pensioen naar voren halen in ruil voor een (levenslang) lager ouderdomspensioen. FNV wil deze afspraken graag overnemen, onder het mom van ‘werken in de timmerindustrie was in het verleden zwaar werk, maar is nog steeds zwaar werk’.

Werkgevers willen een zwaar-werk-afspraak voor de montageploegen, maar willen geen afspraak maken voor het fabriekspersoneel. Werkgevers vinden dit namelijk geen zwaar werk, omdat er in de moderne fabriek nauwelijks getild hoeft te worden. FNV is het hier niet meer eens. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in deze sector ligt op 4,6 procent en voor mensen die de 55 jaar zijn gepasseerd zelfs op 7,2 procent. Het is verboden om generieke afspraken te maken voor al het personeel, dus bonden en werkgevers moeten per onderdeel afspraken maken.

Bij de derde overlegronde gaven werkgevers ook aan dat er minimale ruimte is voor hogere lonen. Beide partijen hebben wel een datum geprikt voor een vierde onderhandelingsronde; namelijk woensdag 11 november.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X