12.7 C
Apeldoorn
woensdag 4 oktober 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

NVWA kan blijven handhaven bij import teakhout uit Myanmar

Een boom voor elke werknemer

Arvas neemt Alindus over

Limburgse lindeboom wint

UTRECHT – De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan handhavend optreden tegen een houtimporteur die teakhout importeert uit Myanmar. Dat blijkt uit een uitspraak van de Haagse rechtbank. Het bedrijf was naar de rechter gestapt nadat de NVWA een last onder dwangsom had opgelegd.

De importeur kon niet alle benodigde documenten – van houtkap tot export – overleggen en er waren ter plaatse geen audits uitgevoerd om te controleren dat het hout was gekapt volgens oogstplannen van de Myanmarese autoriteiten. De NVWA zal dan ook (conform de opgelegde last onder dwangsom) een bedrag van 20.000 euro per kubieke meter hout verbeuren als het bedrijf doorgaat met importeren. Het betreffende hout wordt hoofdzakelijk gebruikt in de jachtbouw.

De NVWA heeft de afgelopen maanden lasten onder dwangsom opgelegd aan bedrijven die hout importeren uit onder meer Myanmar, Brazilië, Gabon en de Republiek Congo. Deze bedrijven, die verschillende houtsoorten importeren, hadden na een waarschuwing nog niet voldoende actie ondernomen om te voldoen aan de wettelijke eisen. De NVWA gaat de komende tijd hercontroles uitvoeren en bij overtredingen dwangsommen innen.

Sinds 2013 is de Europese houtverordening van kracht. Om wereldwijde ontbossing tegen te gaan heeft de EU een verbod ingesteld op het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. Bedrijven moeten nagaan of er mogelijk illegaal hout in hun keten aanwezig is en maatregelen nemen om dat risico verwaarloosbaar te maken. Zo moeten zij documenten verzamelen over de kap, het verzagen, transport en export van het hout. Ook moeten zij nagaan of er bijvoorbeeld sprake is van illegale kap of corruptie. Indien nodig moeten ze aanvullende audits uitvoeren. Andere opties zijn overstappen op gecertificeerd hout of afzien van de import.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X