0.4 C
Apeldoorn
donderdag 30 november 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Nieuwe privacywet treedt eind mei in werking

Een boom voor elke werknemer

Arvas neemt Alindus over

Limburgse lindeboom wint

APELDOORN – Op 25 mei treedt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Ook bedrijven hebben hiermee te maken en deze wet geldt voor alle ondernemers. Deze wet vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De wet geldt voor alle ondernemers die persoonsgegevens verwerken en opslaan. Het gaat dan niet alleen om data van klanten, maar ook om die van medewerkers, opdrachtgevers en partners. De controlerende instantie Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat er streng gecontroleerd gaat worden en dat bedrijven bij overtreding op een boete kunnen rekenen.

Ondernemers moeten dus aantonen dat ze zich aan de nieuwe privacywet houden. In praktijk komt het er op neer dat bedrijven zo min mogelijk persoonsgegeven data moet verwerken en deze alleen moet bewaren indien strikt noodzakelijk. Verder is men verplicht klanten te wijzen op hun recht op inzage van gegevens en de verwijdering ervan. Om te laten zien dat de werkgever zich netjes aan de privacywet houdt, moet hij een zogenaamd verwerkingsregister bijhouden. Hierin is te lezen welke gegevens hij verzamelt, met welk doel en voor hoelang.

Ook kleine bedrijven moeten een register aanleggen, bijvoorbeeld als de data die ze verwerken een hoog privacy risico voor de persoon inhouden; als de verwerking niet-incidenteel is of als bijzondere persoonsgegeven verwerkt worden (bijvoorbeeld strafrechterlijke – of gezondheidsgegevens). Ook is men verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens door bedrijven waaraan diensten zijn uitbesteed. De afspraken over het verwerken van de gegevens en zaken als geheimhouding moeten zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Voor kleinere mkb-ers is het lastig om aan de nieuw wet te voldoen. Daarom is een speciale website in het leven geroepen: www.hulpbijprivacy.nl. Daarnaast zijn er diverse commerciële bureaus en adviseurs die hun hulp aanbieden. Maar ook diverse brancheorganisaties bieden hun leden ondersteuning. Zo kunnen leden van de CBM aanspraak maken op een gratis online-tool die middels een 15-stappenplan inzicht geeft in de te nemen stappen.

De Houtkrant
Uiteraard heeft ook de uitgever van de Houtkrant, S-media, te maken met de nieuwe wetgeving. Uitgever Joop Schuurman benadrukt dat hij zorgvuldig omgaat met alle data waar hij mee te maken heeft. Zowel van abonneezijde als ook van de advertentiekant krijgt De Houtkrant de gegevens van talloze bedrijven en particulieren onder ogen. Ook de klantgegevens die op een andere manier tot stand komen worden niet langer dan toegestaan bewaard. Schuurman benadrukt dat gegevens nooit worden doorverkocht aan derden. Met regelmaat wordt het oude bestand opgeschoond, zodat oude gegevens niet onnodig lang bewaard blijven.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X