8.4 C
Apeldoorn
donderdag 29 februari 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Niet-duurzaam hout levert aanzienlijke kostenpost

Een boom voor elke werknemer

Arvas neemt Alindus over

Limburgse lindeboom wint

UTRECHT – Wanneer er enkel nog duurzaam tropisch hout wordt toegepast in Nederland, dan wordt tot 300 miljoen euro bespaard aan schade aan klimaat en biodiversiteit door ontbossing. (gebaseerd op 80.000 kubieke meter niet duurzaam tropisch hout in 2015). Dat blijkt uit een impacttool van FSC Nederland. Met deze impacttool krijgen bedrijven en overheden inzicht in de positieve impact van het gebruik van FSC-hout in projecten.

FSC Nederland heeft met ondersteuning van EY een impacttool ontwikkeld op basis van het eco-cost model, ontwikkeld bij de TU Delft. De tool is ontworpen voor bedrijven en opdrachtgevers zoals gemeenten en corporaties zodat zij kunnen berekenen en communiceren welk positief effect het gebruik van tropisch FSC-hout in projecten heeft op biodiversiteit en CO2. In de tool zijn 27 tropische houtsoorten opgenomen uit de regio’s Zuid Amerika, Afrika en Azië. De tool kan ook worden ingezet voor berekeningen van de milieu-impact op projectniveau. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel de impact op natuurlijk kapitaal kan zijn in relatie tot de totale projectkosten.

Fietsbrug A28, Harderwijk

In het project fietsbrug A28 in Harderwijk is 147 kubieke meter FSC Azobé toegepast. Door toepassing van niet-gecertificeerd hout in dit project zouden de extra (milieu-)kosten voor dit project kunnen stijgen met 663.000 euro. Die extra kosten zijn vermeden door gebruik van FSC-hout. De totale bouwkosten van het project bedroegen 2,9 miljoen euro. In geval niet-gecertificeerd hout zou zijn toegepast dan stijgen die projectkosten, milieukosten meegerekend, tot meer dan 3,5 miljoen euro.

Renovatieproject woningen

In het renovatie project Olympia van corporatie Ymere is er in 547 woningen 365 kubieke meter FSC Mahonie hout toegepast. De maximale vermeden milieukosten dankzij toepassing van FSC-hout bedroegen 570.000 euro.

Inzichtelijk maken

Roel Nozeman, Sustainability Manager FSC Nederland: “Het is erg belangrijk dat het verschil in milieuschade tussen FSC-hout en niet-duurzaam hout zichtbaar wordt en nu ook in geld kan worden uitgedrukt. Niet-gecertificeerd hout is veel te goedkoop, de maatschappij draait nu op voor alle schade aan biodiversiteit en klimaat.” Arno Scheepens, manager EY Climate Change and Sustainability services: “Bedrijven willen in toenemende mate begrijpen hoe ze waarde creëren. Innovaties zoals de FSC impacttool helpen met het inzichtelijk maken van de impact en waarde die bedrijven kunnen realiseren, in dit geval door te kiezen voor het gebruik van FSC gecertificeerd tropisch hout.”

Uitleg Impacttool tool

De FSC impacttool berekent de maximale externe milieukosten die vermeden kunnen worden indien FSC-gecertificeerd hout wordt toegepast, ten opzichte van hout zonder certificering. Daarbij is gesteld dat de maximale milieukosten optreden bij volledige conversie van tropisch bos. Voor de berekening is het eco-costs model toegepast. Dit model gebruikt marginale preventiekosten voor de waardering. Deze preventiekosten zijn gemodelleerd als de extra kosten die de maatschappij zou moeten opbrengen om negatieve impacts te vermijden. De tool is gebaseerd op Life Cycle Assessment, dat wordt gezien als de leidende methode om de milieu-impact van producten te modelleren, berekenen en uit te drukken. Eco-costs zijn ontwikkeld als indicator van de milieu-impacts voor Life Cycle Assessment. Omdat niet al het hout van niet-gecertificeerde afkomst in alle gevallen tot maximale milieuschade leidt moeten de berekende kosten gezien worden als een risico-inschatting. De FSC impacttool is een eerste stap naar volledige waardering van externe milieukosten van niet-gecertificeerd hout, waarmee uiteindelijk een volledig beeld van de gecreëerde externe waarde ontstaat die door FSC- certificering behaald wordt. De tool is te vinden op www.fsc.nl/impact (bron: www.fsc.nl)

- Advertisement -

Laatste nieuws

X