1.4 C
Apeldoorn
maandag 4 december 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

MKB-Nederland wil MKB-rechter

ZOETERMEER – MKB-Nederland wil snel van start met een pilot voor een speciale ‘mkb-rechter’ die samen met partijen een geschil zo goed mogelijk en finaal probeert op te lossen en het kort geding en de bodemprocedure verenigt. Dit moet voorkomen dat rechtszaken maar doorslepen en er maar geen uitspraak komt. Kleine bedrijven houden dat niet vol en willen verder kunnen.

Onlangs verscheen een rapport van het WODC in opdracht van Minister Dekker van Justitie en Veiligheid over geschillen in het mkb. Daarin staat dat veel ondernemers de gang naar de rechter mijden omdat procedures moeilijk, kostbaar en tijdrovend zijn. De uitkomsten bevestigen voor een groot deel wat MKB Nederland ook al lang constateert. Dat is natuurlijk een slechte zaak, want toegang tot de rechter is een fundamenteel recht, dat niet mag worden belemmerd door bijvoorbeeld (naar verhouding) te hoge kosten.

Stap in goede richting

De minister heeft deze zomer al een stap in de goede richting gezet door een verlaging van de griffiekosten voor vorderingen tussen de 500 en 5.000 euro aan te kondigen. Maar verdere verbetering en modernisering van het systeem blijft nodig. Zo zijn griffierechten voor vorderingen tussen de 500 en 1.000 euro nog steeds scheef: 306 euro voor een vordering van 501 euro. En digitaliseren van de handelszaken kanton kan incassoprocedures sneller, goedkoper en laagdrempeliger maken.

Juist kleinere bedrijven kwetsbaar

Juist kleinere bedrijven zijn bij juridische conflicten kwetsbaar, zeker als ze tegenover grotere partijen staan, die een veel langere adem hebben. Procedures moeten korter (en toegankelijker en betaalbaar) zijn, vindt de ondernemersorganisatie. MKB-Nederland ziet daarom veel in pilots met een speciale ‘mkb-rechter’, zoals de minister in zijn voorstel deze zomer aankondigde. Deze moet samen met partijen een geschil zo goed mogelijk en finaal proberen op te lossen en het kort geding en de bodemprocedure verenigen. (bron: MKB-Nederland)

- Advertisement -

Laatste nieuws

X