-1.1 C
Apeldoorn
donderdag 30 november 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

MKB-er heeft hulp nodig bij transitie naar duurzaamheid en digitalisering

DEN HAAG – Het concurrentievermogen van het Nederlandse mkb staat onder druk, nu de krapte op de arbeidsmarkt steeds meer toeneemt en de economische conjunctuur over haar hoogtepunt heen lijkt te zijn. Dat schrijft het Comité voor Ondernemerschap in het ‘Jaarbericht Staat van het MKB 2018’.

Ondernemers moeten productiever, duurzamer en digitaler worden om de concurrentie aan te kunnen. MKB-Nederland onderschrijft deze conclusie, maar stelt tegelijkertijd dat een groot deel van het mkb hier veel hulp bij nodig zal hebben. Hoewel het aantal banen in het mkb vorig jaar flink groeide, daalde de productiviteit. Het Comité omschrijft deze ontwikkeling als zorgelijk, temeer omdat de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt en we het hoogtepunt van de conjunctuur inmiddels achter ons lijken te hebben. De economie is structureel aan het veranderen: verduurzaming, digitalisering en internationalisering zijn de nieuwe kernbegrippen. Dat vraagt om een groot aanpassingsvermogen van ondernemers en overheid, aldus het Comité.

MKB-Nederland onderschrijft de analyse van het Comité dat economische groei meer moet komen uit groei in productiviteit in plaats van werkgelegenheid. Dit vraagt om vernieuwing en het inzetten van mensen en middelen op de plek waar zij de meeste waarde toevoegen. De top van het midden- en kleinbedrijf is hier ook al voortvarend mee aan de slag. Echter: een grote groep heeft daarbij alle steun nodig om ook stappen te kunnen zetten in innovatie. Digitalisering, big data, robotisering, automatisering: daarvoor is niet alleen in technologisch opzicht kennis nodig, ook procesmatig en organisatorisch. Branche- en regionale ondernemersverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen om die kennis toegankelijk te maken en onder hun leden te verspreiden.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X