0.4 C
Apeldoorn
donderdag 30 november 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Massale bomensterfte door kever

HOUTEN – De Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) luiden de noodklok. Beide verenigingen maken zich ernstig zorgen over de massale sterfte onder naaldbomen als gevolg van de aantasting door schorskevers en vragen minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om financiële ondersteuning voor herplant van gezond en toekomstbestendig bos.

De vereniging schat in dat zo’n 10.000 hectare bos dreigt te verdwijnen. Het gaat met name om de aantasting van de fijnspar (Picea abies). De boosdoener is de Ips Typhograpus- kever (letterzetter). Als gevolg van de storm in 2018 en de daarop volgende droogte is het aantal kevers fors toegenomen. Ook de afgelopen zachte en droge winter dragen ertoe bij dat de kevers in grote aantallen in leven zijn gebleven. De verwachting is dan ook dat de kevers dit voorjaar en deze zomer nieuwe bomen zullen infecteren.

Naar schatting heeft Nederland ongeveer 13.000 hectare fijnspar, hetgeen overeenkomt met een staande voorraad van ongeveer 3,5 miljoen kubieke meter hout. Ter vergelijking: de jaarlijkse houtproductie van het Nederlands bos omvat zo’n 1 miljoen hectare per jaar (alle houtsoorten). Daarmee is de omvang van het probleem volgens de AVIH en VBNE wel geschetst.

De gevolgen van de sterfte zijn groot voor natuur en voor de betrokken organisaties en bedrijven. Herplant is van groot belang, mede met het oog op de klimaatopgave. Dit kost echter meer geld dan het geoogste hout op dit moment opbrengt, mede omdat de markt overspoeld gaat worden met het geïnfecteerde hout. Daardoor beschikken de boseigenaren over onvoldoend financiële middelen om de kosten van de herplant te bekostigen. Omdat de afzet van het geoogste hout moeizaam is, blijven de zieke bomen in het bos staan, hetgeen infectiedruk, maar ook het gevaar van brand doet toenemen.

In Duitsland wordt het probleem inmiddels onderkend en heeft de rijksoverheid financiële steun toegezegd. De beide verenigingen vragen deze steun nu dus ook van de Nederlandse overheid en bieden hun expertise aan om tot een oplossing te komen.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X