-1.1 C
Apeldoorn
donderdag 30 november 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Marktpartijen steunen ambitie FSC in de Congo Bekken

GABON – Tijdens de FSC Business Encounter in Gabon hebben vijftig marktpartijen en FSC gezamenlijk een actieplan opgesteld om te komen tot een verdubbeling van het areaal FSC-gecertificeerd bos in de regio. Eer werd deelgenomen door zowel houtkopers uit Europa als houtaanbieders uit de regio Congo Bekken.

Het actieplan is het resultaat van een open dialoog tussen de deelnemers over de toekomst van de bossen in de Congo Bekken. Ook zijn de uitdagingen waar verantwoord bosbeheer voor staat in kaart gebracht. Doel van de afspraken is een flinke groei van vraag en aanbod van FSC-gecertificeerd hout uit de Congo Bekken om daarmee verantwoord hout in deze regio te stimuleren.

Er was breed besef bij de deelnemers dat duurzaam bosbeheer een cruciaal middel is om de tropische bossen in de regio in stand te houden. Niet alleen vanwege het kwetsbare ecosysteem, maar ook voor het behalen van de klimaatdoelstellingen en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Patrizia Gregori, hoofd van het Environmental Cluster van de SNCF (Franse Spoorwegen) benadrukt de klimaat- en bosbeschermingswaarde van gecertificeerd hout. “Bij SNCF kiezen we voor hout in onze projecten, omdat dit het meest vriendelijke materiaal is. Wij geven daarbij de voorkeur aan tropisch hout, dat duurzaam en legaal wordt geoogst.”

Speerpunten

De groep Europese kopers en aanbieders in de regio zijn gezamenlijk gekomen tot een ambitie met zes speerpunten. Zo komt er bijvoorbeeld een green lane voor FSC binnen de EUTR-regeling. Ook zullen minder bekende houtsoorten worden gepromoot om de biodiversiteit van het bos te benutten en te beschermen. De waarde van verantwoord bosbeheer voor klimaat, water en biodiversiteit (ecosysteem diensten) moeten beter gewaardeerd worden. Verder moet eer een lobby richting Aziatische bedrijven komen om hout in te kopen uit verantwoord beheerde bossen. En tot slot moet er meer bewustzijn gecreëerd worden bij eindgebruikers dat gebruik van duurzaam tropisch hout nodig is voor bosbehoud.

Plan van aanpak

De acties worden omgezet in een plan van aanpak. Ben Romein, initiatiefnemer en coördinator van de FSC Business Encounter kijkt positief terug op de bijeenkomst. “Ze heeft aan onze verwachtingen voldaan. Het is aan FSC en de overige deelnemers om het gemaakte plan van aanpak in praktijk te brengen en te zorgen dat FSC verder van de grond komt in de regio.”

- Advertisement -

Laatste nieuws

X