0.4 C
Apeldoorn
donderdag 30 november 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Leernetwerkbijeenkomst over circulair houtgebruik

Duurzaam hout is een kansrijk materiaal in de circulaire economie en verdient een prominente plek in het inkoopproces. Wel zijn er nog de nodige knelpunten. Hoe weet u zeker of hout duurzaam geproduceerd is? Wat is hierop uw invloed als inkopende organisatie? En hoe zit het met lokaal, hergebruikt en geïmporteerd hout? Onlangs vond er op initiatief van Pianoo een leerbijeenkomst plaats over deze thema’s. In september volgt een tweede informatiesessie.

Een belangrijke vraag van inkopende organisaties is of hout daadwerkelijk een duurzamer alternatief is in de grond-, weg- en waterbouw. Alhoewel dit afhankelijk is van veel verschillende factoren, zijn er volgens Pianoo (een expertisecentrum op het gebied van aanbesteden) diverse voorbeelden waarin hout er bij levencyclus-analyses als duurzamer alternatief uitkomt. “Een voorbeeld hiervan zijn houten wegportalen die 20 jaar geleden in Nederland zijn geplaatst”, aldus een woordvoerder. “Deze functioneren nog prima en er is zelfs geen onderhoud nodig geweest, terwijl een stalen portaal na 15 jaar alweer opnieuw geconserveerd moet worden. Zowel vanuit duurzaamheids- als economisch oogpunt blijkt hout hier een beter alternatief.”

Er zijn verschillende scenario’s voor circulair gebruik van hout, zoals het recyclen van (afval)hout tot nieuwe producten of het vervangen van constructies van staal of beton door hout. “Een stappenplan kan het voor inkopende organisaties makkelijker maken om hierover te besluiten. Daarnaast hebben inkopende organisaties veel kansen om het innovatief gebruik van hout te vergroten. Bijvoorbeeld door het stellen van enkel functionele eisen in een aanbesteding. Dit biedt ruimte om het gebruik van duurzaam geproduceerd hout en niet-bekende houtsoorten te vergroten, waarmee het bos meer waarde krijgt en daarmee behouden kan worden.”

Tijdens de eerste Leernetwerkbijeenkomst Hout werden deze en tal van andere vragen behandeld. Op donderdag 26 september vindt de tweede Leernetwerkbijeenkomst plaats. “Deze middag biedt u meer inzicht in de impact van hout ten opzichte van andere materialen.” Tijdens de middag wordt ingezoomd op verschillende meetmethoden.

Lees meer over het programma en aanmelden.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X