8.4 C
Apeldoorn
donderdag 29 februari 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Jaarbijeenkomst PEFC 2018

DRIEBERGEN – De jaarlijkse bijeenkomst van PEFC Nederland staat dit jaar op de agenda op donderdagmiddag 1 november om 14.00 uur (registratie vanaf 13.30) in Driebergen. De middag wordt afgesloten met een discussie tussen Liesbeth Gort, directeur FSC Nederland en Maarten Willemen, voorzitter PEFC Nederland.

De boscertificering in Nederland bevindt zich op een plateau. Ongeveer de helft van het Nederlandse bos is gecertificeerd, en dat is al jarenlang hetzelfde. Wereldwijd blijft het areaal gecertificeerd bos ook al enige tijd rond de 10 procent steken.Ook het aantal bedrijven in Nederland dat PEFC- en/of FSC Chain of Custody gecertificeerd is, blijft ongeveer gelijk. Het aantal Nederlandse certificaten is in internationaal perspectief hoog; beide systemen hebben ongeveer 10 procent van het totaal aantal Chain of Custody certificaten in handen. Bovendien staat de Nederlandse markt bekend als koploper als het gaat om het aandeel gecertificeerd hout in de keten.

Stilstand is achteruitgang

In het kader van de klimaatdiscussies zal een toenemend beroep worden gedaan op duurzaam bosbeheer en op het gebruik van duurzaam geproduceerd hout. Daarom is groei van het duurzaam beheerde areaal bos, en groei van het aandeel duurzaam geproduceerd hout meer dan ooit noodzakelijk. Stilstand bij de twee wereldwijd opererende boscertificaten is daarom achteruitgang.

Natuur volgend

Verschillende sprekers komen deze middag aan het woord. De middag wordt afgetrapt door Jaap Kuper en Rino Jans. Op dit moment loopt er een zeer interessante debat rond duurzaam bosbeheer in Nederland. Jaap Kuper, oud rentmeester van Kroondomein het Loo, schreef er in dagblad Trouw een artikel over. Hij gaat in discussie hierover met Rino Jans, voormalig directeur/bestuurder van Bosgroep Midden Nederland. Moeten we met boscertificering in Nederland naar een natuur volgend bosbeheer systeem gaan? Wat voor gevolgen zal dat hebben op de drie P’s?

Vervolgens houdt Fred Kistenkas, universitair docent, Leerstoelgroep Bestuurskunde en Wageningen Environmental Research, en welbekend onderzoeker in het bosrecht, een presentatie over de rol van certificering in relatie tot de huidige boswetgeving. Certificering kan in zijn visie de dalende trend in het bosrecht weer omhoog stuwen, het lost problemen op voor de provincies en het verstevigt en verduidelijkt wetgeving voor bosbouwers.

De toekomst van certificering

Ten slotte gaan directeur van FSC Nederland, Liesbeth Gort en de voorzitter van PEFC Nederland, Maarten Willemen in gesprek over de toekomst van certificering in een land waarin al zoveel bedrijven gecertificeerd zijn. Ze gaan met elkaar in discussie over hoe het aantal gecertificeerde bedrijven en boseigenaren weer een boost te geven zonder op duurzaamheidscriteria in te boeten zodat die 10 procent wereldwijd gecertificeerd areaal weer omhoog kan.

Aanmelden

De middag wordt voorgezeten door Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar en werkzaam bij Wageningen Environmental Research. Hij is onder meer schrijver van het bosbouw gedeelte van het vierde IPCC rapport. Zijn recente artikel in Trouw over slim bosbeheer werd wijd verspreid door heel Nederland. Aanmelden voor de jaarbijeenkomst kan via e-mail of telefonisch 030 693 0040 tot en met 24 oktober.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X