1.4 C
Apeldoorn
maandag 4 december 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Interessante PEFC Jaarbijeenkomst

DRIEBERGEN – Het bos en certificering stonden centraal tijdens de Jaarbijeenkomst van PEFC in Driebergen. De aanwezigen waren duidelijk betrokken bij de thema’s, want de interactie tussen het publiek en de sprekers was hoog gedurende het programma, ook tijdens de discussie met FSC en PEFC.

Klimaatverandering

De eerste spreker Rino Jans, voormalig directeur/bestuurder van Bosgroep Midden Nederland en tegenwoordig directeur van Stichting Bargerveen, sprak over de invloed van de klimaatverandering op het bos. Volgens Jans ontstaat door de klimaatverandering verdroging tijdens het groeiseizoen en meer schade door storm, hagel en bliksem. De vitaliteit en groei van het bos verminderen, er is een hoger brandrisico en de bosexploitatie wordt minder makkelijk. Jaap Kuper, voormalig rentmeester van Kroondomein het Loo gaf zijn visie over hoe het bosbeheer kan bijdragen aan de klimaatproblematiek. Volgens Kuper is het van belang dat het bos zodanig wordt beheerd dat de gebonden koolstof wordt vastgehouden. Bij voorkeur door de natuur haar werk te laten doen en door, met mate, bomen te oogsten die netto geld opleveren.

Certificering

Fred Kistenkas, onderzoeker in het bosrecht en universitair docent aan de Leerstoelgroep Bestuurskunde en Wageningen Environmental Research, gaf een presentatie over de rol van certificering in relatie tot de huidige boswetgeving. Volgens Kistenkas is de Boswet van 1961 de enige echte succeswet uit de wetsgeschiedenis omdat het bosareaal sinds die tijd steeg van 8 naar 10 procent. De Boswet was geldig tot en met 1 januari 2017 waarna de wetgeving gedecentraliseerd is en de verantwoordelijkheid hiervoor vooral bij provincies en gemeenten kwam te liggen. Sindsdien is er geen eenduidige benadering meer en weet vrijwel niemand wat wel en wat niet mag of kan. Kistenkas meent dat de PEFC bosstandaard de wetgevingssystematiek van de toekomst kan zijn.

FSC en PEFC

Bij de afsluitende discussie gaven Liesbeth Gort van FSC Nederland en Maarten Wilemen beiden het signaal af dat zowel FSC als PEFC pal voor de bossen staan en dat beide de ambitie hebben om het niveau van máár 10 procent gecertificeerde bossen wereldwijd te laten stijgen. Dit kan in gang gezet worden door certificering te relateren aan klimaatambities en aan circulair ondernemen. Voor de Nederlandse markt wordt op dit moment gezocht naar praktische oplossingen door de teams van beide kantoren, onder andere voor het mengen van duurzaam hout van beide keurmerken.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X