8.2 C
Apeldoorn
donderdag 29 februari 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Intentieverklaring ‘Klimaatverandering en koeling gebouwen’

APELDOORN – De standaarden voor het ontwerp van gebouwen moeten rekening gaan houden met warmere zomers en de groeiende behoefte aan koeling. Die overtuiging is terug te lezen in de intentieverklaring ‘Klimaatverandering en koeling gebouwen’, die op het Verbindingsfestival op 22 april een ondertekening krijgt door een breed spectrum betrokkenen en belanghebbenden uit de bouw- en vastgoedsector.

De urgentie is voor de intentieverklaring is duidelijk te proeven volgens het OSKA-actieteam. OSKA, het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie, is het nationale platform met het doel om nieuwe inzichten over klimaatverandering een plaats te geven in standaarden. Daarmee gaat de praktijk waarmee we bouwen en ontwerpen structureel rekening houden met de effecten klimaatverandering, zoals meer hitte, droogte en heftige neerslag. “We zijn opgevoed met de gedachte dat we vooral moeite doen om het voldoende warm te krijgen in onze woningen”, geeft projectleider koeltebeleid Jan Engels aan van Klimaatverbond. “Daarbij gaan we voorbij aan de gevolgen van de klimaatverandering, in combinatie met de noodzaak tot het beter isoleren van onze woningen om het totale energieverbruik terug te dringen.”

Breed uitgedragen

Hij refereert met zijn opmerking over klimaatverandering aan het groeiende aantal hittegolven en de zachtere winters. Tegelijkertijd is een trend zichtbaar van meer en betere isolatie, waardoor een focus op koeling des te belangrijker wordt. ‘Houd rekening met de toekomst bij het ontwerp’ moet volgens het actieteam OSKA dan ook het uitgangspunt zijn. Met de ondertekening van de intentieverklaring wordt duidelijk dat dit standpunt breed wordt uitgedragen.

Van beleid naar praktijk

De lijst met ondertekenaars bevat organisaties die onder andere de overheidssector, installatietechniek en projectontwikkeling vertegenwoordigen. Zo ondertekenen bijvoorbeeld Klimaatverbond Nederland, Techniek Nederland en NEPROM de intentieverklaring [zie onderstaand de lijst met ondertekenaars, red.] en leggen zij uit waarom ze het initiatief onderschrijven. Dit sluit aan op een recente brief van Minister Ollongren waarin zij de verklaring van harte steunt. Onder leiding van de dagvoorzitter wordt duidelijk welke urgentie de ondertekenaars voelen en waarom zij op deze manier hun stem laten horen, ieder vanuit eigen discipline en kracht. Na de ondertekening is er ruimte voor verdieping in een parallelsessie waarin de vraag ‘Hoe vertalen we de intentieverklaring naar de praktijk’ centraal staat. Aan de digitale rondetafel schuiven diverse betrokkenen vanuit de pijlers Gebouw, Gebruiker en Gebied aan, elk redenerend vanuit de verschillende fasen in bouwprocessen. Zij leggen barrières bloot die wellicht de beoogde versnelling kunnen vertragen, om vervolgens oplossingen aan te dragen om deze drempels te verlagen.

Online Verbindingsfestival

In het OSKAfé kunnen deelnemers napraten over de intentieovereenkomst en nieuwe verbindingen leggen door digitaal visitekaartjes uit te wisselen. Vervolgens is het de bedoeling om gezamenlijk de handschoen op te pakken en elkaar te inspireren en te enthousiasmeren om niet alleen een intentie uit te spreken maar ook tot actie over te gaan.

Op 22 april 2021 organiseert Acquire samen met (kennis)partners en experts de derde editie van het online Verbindingsfestival. Deze editie zoomt het Verbindingsfestival in op thema Gezonde Stad en steunt het festival de Hersenstichting. Het ondertekenen van de intentieverklaring ‘Klimaatverandering en koeling gebouwen’ en de acties die eruit voortkomen sluiten aan op het onderwerp en de ambities van het Verbindingsfestival, om tot een gezondere stad te komen.

15.10 Toelichting op en ondertekening van de Intentieverklaring
16.00 Interactieve Rondetafeldiscussie over de consequentie én implementatie
16.45 Napraten in het OSKAfé

Meer informatie en aanmelden: www.verbindingsfestival.online.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X