0.4 C
Apeldoorn
donderdag 30 november 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Houtdatwerkt volop actief

Een boom voor elke werknemer

Arvas neemt Alindus over

Limburgse lindeboom wint

BUSSUM – Houtdatwerkt is het uitvoerend orgaan van de SSWT en is voortgekomen uit de in 2015 gestarte imagocampagne Hout dat werkt! Doel was, en is, het aantrekken van leerlingen voor verschillende vakopleidingen om zo de vele vacatures in de Timmerindustrie te kunnen vervullen. Houtdatwerkt heeft haar takenpakket uitgebreid, de website is vernieuwd en medewerkers bezoeken bedrijven om ze te begeleiden bij een bedrijfs- of individuele scholingsplannen.

Inmiddels, 2 jaar later, is dit onderwerp nog steeds actueel en is de imagocampagne omgedoopt tot ‘Ik Ga Het Helemaal Maken’ (ikgahethelemaalmaken.nl). Houtdatwerkt presenteerde zich in oktober en november, net als voorgaande jaren, op de landelijke onderwijsbeurzen in Zwolle en Utrecht om leerlingen en hun ouders te informeren over opleidingen met baangarantie. Op 8 en 9 december staat Houtdatwerkt nog op de Studiekeuzebeurs West in Ahoy Rotterdam. Om alle facetten uit de timmerindustrie inzichtelijk te maken, staat op de stand van Houtdatwerkt onder andere een volledig demontabel houtskeletbouwhuis. Al vele bezoekers hebben zich enthousiast gewaagd aan het verbeteren van het beste dagrecord bij het in elkaar zetten van dit huis. Daarnaast is het huis ook digitaal te bewonderen en met behulp van een VR-bril en gameconsole in elkaar te zetten.

Vernieuwde website

Houtdatwerkt heeft inmiddels haar takenpakket sterk uitgebreid als uitvoerend orgaan van de SSWT en lanceerde daarom onlangs een geheel vernieuwde website. Op de site is informatie te vinden voor werkgevers, werknemers en studerenden over onder andere HR-, loopbaanbevorderende- en scholingsactiviteiten. Op de nieuwe website is ook informatie te vinden over het Stappenplan Houtbewerken, een digitaal lespakket voor scholen en instituten die zich richten op jongeren en volwassenen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Hiermee worden basisvaardigheden aangeleerd die nodig zijn om in houtverwerkende bedrijven te kunnen werken.

Competentiematrix

Op dit moment zijn medewerkers van Houtdatwerkt veelvuldig bij bedrijven te vinden om een competentiematrix te maken. Een bedrijfstool waarin het ‘kennen en kunnen’ van medewerkers in kaart wordt gebracht. De knelpunten binnen de organisatie worden snel inzichtelijk, waardoor een helder bedrijfs- én of individueel scholingsplan kan worden gemaakt. Voor het invullen van dergelijke scholingsplannen werkt Houtdatwerkt nauw samen met de negen Houtcirkel Opleidingsbedrijven. Bovendien wordt momenteel gewerkt aan leermiddelen die gericht zijn op functies binnen de Timmerindustrie.

Lees meer over deze en andere onderwerpen op www.houtdatwerkt.nl

- Advertisement -

Laatste nieuws

X