-0.9 C
Apeldoorn
donderdag 30 november 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Hout kiezen is bos beschermen

Renovatieproject Jacob Geel


De renovatie van de Jacob Geelstraat in Amsterdam, een project van ruim tweehonderd woningen, is dit jaar afgerond. In totaal is ongeveer 219 kuub tropisch FSC-hout toegepast, met name voor de ramen, kozijnen en deuren. De belangrijkste toegepaste houtsoorten zijn Okoumé, Sapeli en Meranti. De toegepaste hoeveelheid hout in Jacob Geel blijkt goed te zijn voor bijna 44 hectare duurzaam beheerd tropisch bos, een oppervlakte vergelijkbaar met het Vondelpark in Amsterdam.

UTRECHT – FSC Nederland presenteerde dit jaar een aantal tools om opdrachtgevers, bouwbedrijven en toeleveranciers, maar ook andere partijen duidelijk te maken dat de keuze voor het juiste materiaal actief kan bijdragen aan wereldwijde bosbescherming.

FSC® Nederland beseft dat de meeste mensen, ook diegenen die professioneel met hout bezig zijn, zich hiervan niet bewust zijn. De tools laten de nauwe relatie zien tussen keuzes hier en bosbescherming daar. Strijden tegen ontbossing is geen ver-van-mijn-bed-show, weggelegd voor gepassioneerde natuurbeschermers of dappere parkwachters in diverse uithoeken van de wereld.

Bosberekentool

“Oogst één boom, en bescherm daarmee honderd bomen.” Dat is het credo van duurzaam bosbeheer. FSC Nederland goot deze filosofie vorig jaar in de campagneslogan: “Kies voor Hout, red het woud.” Onderdeel van de campagne is het ontwikkelen van een tool om inzicht te krijgen in de relatie tussen hout toepassen en bosbescherming. Mark Kemna, FSC Nederland: “In geval van duurzaam bosbeheer is die relatie positief: meer hout toepassen betekent meer bosbescherming. Dankzij de Bosberekentool kunnen we dat nu ook in getallen uitdrukken. Uit onderzoek en ervaringsgegevens van concessies in de tropen weten we dat per hectare FSC-bos netto ongeveer vijf kubieke meter hout kan worden geoogst. Vanuit die wetenschap kan vrij simpel worden berekend dat een bepaalde hoeveelheid toegepast FSC-hout in een project leidt tot een bepaalde oppervlakte duurzaam beheerd, en daarmee beschermd, bos.” (zie kader)

De Alliantie: duurzame corporatie

De Alliantie is opdrachtgever van het project Jacob Geel. De woningcorporatie met bezit in de regio’s Amsterdam, Almere, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek staat erop dat duurzaam hout wordt toegepast. Dat is al een aantal jaren het beleid van De Alliantie. Jeroen Hollander, Senior Adviseur Kennis: “FSC-certificering is cruciaal, want daarmee kan tot aan het bos aangetoond worden dat het toegepaste hout een duurzame herkomst heeft. Om haar doelstelling als duurzame corporatie waar te maken heeft de Alliantie daarom gekozen voor ketenpartners die een FSC-certificering hebben.”

Woningcorporatie De Alliantie koos daarom bij de renovatie van de Jacob Geelstraat in Amsterdam voor Nijhuis Bouw B.V. Het bedrijf zet de laatste jaren flinke stappen als het gaat om te toepassing van duurzaam hout. Henk Hoenink, KAM-Coördinator: “In de Forest50, de verkiezing van FSC Nederland voor bedrijven die hoog scoren op de toepassing van gecertificeerd hout, staat Nijhuis sinds de start in de top tien. Het is immers belangrijk dat je ook als bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor herkomst van hout.” Remon Knaap, Procesmanager van Nijhuis vult aan: “De Bosrekentool geeft daarbij nieuwe inzichten: de relatie tussen houttoepassing en bosbescherming was eerder niet zo duidelijk, je ziet nu dat hoe meer duurzaam hout je verwerkt, hoe meer bos er wordt beschermd.” Verweij Houttechniek levert een deel van de deuren in het project Jacob Geel. Het bedrijf uit Woerden was de eerste timmerfabriek die, alweer 21 jaar geleden, het FSC-certificaat behaalde. Verweij was leverancier van een deel van de deuren in het project Jacob Geel. Nijhuis Toelevering B.V. nam in het project ook de ramen en kozijnen voor haar rekening.

Bosbeschermers

Mark Kemna: “Als we duurzaam willen bouwen is hout een geweldige grondstof, maar dan moet het hout wel een duurzame herkomst hebben. Daarom is belangrijk dat iedereen in de keten zijn verantwoordelijkheid neemt. Goed dat we inmiddels ook kunnen uitrekenen hoeveel bos we kunnen beschermen als FSC-hout wordt toegepast in een project. Dat maakt nog concreter hoeveel niet alleen opdrachtgevers als De Alliantie, maar ook ketenpartijen als Nijhuis Bouw, Verweij Houttechniek en Nijhuis Toelevering kunnen betekenen voor het bos. In feite zijn ze door hun keuzes ook bosbeschermers”

Uitdagingen

Ben Romein is binnen FSC Nederland verantwoordelijk voor de contacten met de houthandel. Een toename van het gebruik van FSC-hout is een goede zaak, omdat daarmee immers meer bos kan worden beschermd. Ben heeft ook een zorgpunt: “Kenmerkend voor de huidige markt in tropisch hout is de eenzijdige vraag naar specifieke houtsoorten. Dat heeft een aantal nadelen. In de markt leidt dit tot een focus op die ene houtsoort. Dit veroorzaakt al snel schommelingen in aanbod, schaarste, hoge prijzen, problemen als het gaat om leverbaarheid. De toepassing van gecertificeerd hout kan hiermee in het gedrang komen. Ook aan de aanbodkant leidt een focus op alleen de gangbare soorten tot problemen. Een FSC-bos is gericht op de (selectieve) oogst van een verscheidenheid aan boomsoorten. Dit houdt een bos gezond. Is er slechts een afzetmarkt voor een enkele houtsoort dan is boscertificering in bedrijfseconomische zin nauwelijks op te brengen voor een bosbeheerder. Je ziet het ook in de berekeningswijze van de Bosberekentool: uitgangspunt is een oogst van netto 5 kuub hout per hectare. Dat zou in veel FSC-bossen misschien wel het dubbele kunnen zijn, als ook minder bekende houtsoorten worden gevraagd. Die diversiteit in vraag én dus oogst is goed voor het bos. Daar moeten we met zijn allen dus nog hard aan werken. “

Zelf rekenen kan

FSC Nederland heeft de Bosberekentool ontwikkeld om te laten zien hoeveel bos kan worden beschermd door toepassing van een bepaalde hoeveelheid FSC-tropisch hout. In een tropisch FSC-bos wordt heel selectief hout geoogst, er mag geen kaalkap plaatsvinden en de soortenrijkdom van planten en dieren mag niet achteruitgaan. Kortom, een bos als houtleverancier, maar ook een bos met toekomst!

Nader informatie:
Ook de Bosberekentool toepassen voor je project? Neem contact op met FSC Nederland: info@fsc.nl

- Advertisement -

Laatste nieuws

X