4.3 C
Apeldoorn
maandag 26 februari 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Herzieningsproces van PEFC- bosstandaard

HOUTEN – Herziening van de PEFC- bosstandaard is iedere 5 jaar verplicht om zo de nieuwste wetenschappelijke inzichten, praktische ervaringen, waarden, verwachtingen en verlangens van de samenleving mee te nemen in het bosbeheer. PEFC nodigt belangstellenden uit om mee te werken aan deze herziening. Op 27 juni verstrekt de organisatie gedetailleerde informatie over het revisieproces.

Vanaf het begin van de oprichting van het nationale PEFC kantoor is een Forum opgericht om zich bezig te houden met het ontwikkelen van een standaard voor het Nederlandse bos. Onder leiding van Anton van Weelderen is destijds de eerste versie van de bosstandaard opgesteld: het PEFC Certificering Systeem Nederland (PCSN). PEFC is een dynamische organisatie: herziening is elke 5 jaar verplicht omdat zo de nieuwste wetenschappelijke inzichten, praktische ervaringen, waarden, verwachtingen en verlangens van de samenleving meegenomen kunnen worden bij duurzaam bosbeheer. In maart 2019 heeft het bestuur van PEFC Nederland besloten dat de Nederlandse PEFC bosstandaard herzien moet worden. De basis voor deze beslissing is de aanpassing van de internationale standaard, ook wel Sustainability Benchmark genaamd, van de PEFC Council geweest.

Aanmelden

De veranderingen die in Nederland nodig zijn mag PEFC niet zelf doen, daarvoor is een Forum van belanghebbenden nodig. Dat houdt in dat er een Forum zal worden opgericht die verantwoordelijk zal zijn voor de revisie. Een ieder die hier aan mee zou willen werken kan zich hiervoor opgeven door een mail te sturen naar forum@pefcnederland.nl of een brief te sturen aan PEFC Nederland te Kokermolen 11 in Houten (3994 DG). PEFC moedigt vooral boseigenaren, de houtverwerkende industrie, vertegenwoordigers uit de wetenschap, vakbonden en ngo’s aan om zich aan te melden.

Kennismakingsbijeenkomst

Op donderdagochtend 27 juni zal een eerste kennismakingsbijeenkomst worden gehouden in Houten. Tijdens de bijeenkomst zal gedetailleerde informatie over het revisieproces worden gegeven. In september zal de eerste officiële bijeenkomst van het Forum worden gehouden.
Op deze websitepagina www.pefcnederland.nl/nederlandse-pefc-forum is meer informatie vinden over de procedure. Tevens staan daar verschillende documenten klaar ter voorbereiding op de 27e. Het is nu al mogelijk om feedback te leveren op specifiek de documenten die gaan over de scope van de standaarden en het document over de procedures die zullen worden doorlopen.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X