1.4 C
Apeldoorn
maandag 4 december 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Goede maatregelen kabinet om ondernemers te ondersteunen

De ondernemingsorganisaties waren vanwege alle signalen uit de verschillende branches sinds vorige week in crisisoverleg met de overheid. ‘Samen met de andere sociale partners zijn ook concrete voorstellen gedaan om schade aan banen en de economie te voorkomen. Het is goed een deel van die voorstellen nu terug te zien. Dit geeft ondernemers het gevoel dat we zij aan zij staan om dit corona-spook te verslaan. Het blijft de komende tijd echter aankomen op eendracht en daadkracht, want dit is nog lang niet voorbij’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Werkbehoud

Met name de versoepelingen in de nieuwe regeling voor werktijdverkorting (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) bieden hopelijk snel soelaas nu in hele sectoren de omzet bijna wegvalt. Zo gaat het percentage voor de vergoeding van de niet gewerkte uren bijvoorbeeld naar 90 procent en kunnen ondernemers er met terugwerkende kracht tot 1 maart gebruik van maken. Ook verstrekt het UWV een voorschot van 80 procent. Goed is dat ook flexkrachten onder de regeling vallen, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

Garantie ondernemingsfinanciering

Verder is het goed dat de financieringssteun voor met name grotere mkb-bedrijven wordt uitgebreid via de GO-regeling nu liquiditeit een steeds groter issue wordt. ‘Wel is het zaak te zorgen dat het snel merkbaar is voor ondernemers’ aldus de ondernemingsorganisaties. ‘Dat wordt sowieso een belangrijke toetssteen voor de nieuwe plannen.’

Compensatie

Te spreken zijn de ondernemingsorganisaties over de versnelde inkomensondersteuning voor zelfstandigen. Ook is het goed dat er in ieder geval een eerste compensatieregeling komt voor hard getroffen sectoren. ‘Zeker nu voor veel (zelfstandige) ondernemers in bijvoorbeeld de horeca- en cultuursector de inkomsten volledig wegvallen, zijn dit goede eerste stappen. Daarnaast is het goed dat alle getroffen ondernemers eenvoudiger uitstel van belasting kunnen aanvragen.’

Specifieke sectoren

‘Met verschillende specifieke sectoren en het kabinet moeten we kijken wat misschien extra nodig is of waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd om zaken te versnellen. Met het kabinet is ook afgesproken dit eventueel later aan het pakket toe te voegen als dit nodig mocht blijken’, aldus de ondernemingsorganisaties.
MKB-Nederland heeft samen met de Kamer van Koophandel een loket ingericht waar ondernemers terecht kunnen met vragen en voor advies.

Kijk op www.kvk.nl/coronaloket of bel tijdens kantooruren naar 0800-2117.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X