0.6 C
Apeldoorn
dinsdag 28 november 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

EVD-dagen bij SKH

Een boom voor elke werknemer

Arvas neemt Alindus over

Limburgse lindeboom wint

WAGENINGEN – Bedrijven die nog steeds niet in het bezit zijn van het verplichte Explosie-Veiligheids-Document (EVD) krijgen alsnog de mogelijkheid op dit op te stellen op 11 of 12 oktober 2018. Een deskundig adviseur begeleidt het invullen van de documenten.
‘Ik heb geen explosiegevaar en gevaarlijke stoffen binnen mijn bedrijf hoor!…’ Dat is wat veel houtbewerkers denken wanneer explosiegevaar ter sprake komt. Veel houtbewerkers denken nog altijd aan verf en lak, als het over gevaarlijke stoffen gaat. Maar ook houtstof kan explosiegevaarlijk zijn. Om een goed Arbobeleid te kunnen realiseren is het belangrijk dat een werkgever inzicht heeft in de risico’s die zich in het bedrijf of instelling voordoen. Om inzicht te krijgen in risico’s en ongevallen te voorkomen moet elk bedrijf met personeel daarom een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) opstellen.

Personeel in de houtbranche wordt blootgesteld aan diverse gevaren. Denk hierbij aan geluid, machine-onveiligheid, fysieke belasting en houtstof. Maar vooral ook het gevaar van stofexplosies kan aanwezig zijn, doordat er binnen een bedrijf wellicht onvoldoende wordt schoongemaakt, of doordat de aanwezige installaties onbewust onveilig zijn en dus in principe niet aan de wettelijke eisen voldoen. Met een Explosie-Veiligheids-Document (EVD) en het daaruit volgend Plan van Aanpak (PvA) kan een bedrijf aantonen dat de medewerkers op een bewuste manier omgaan met het risico van explosiegevaar.

Wettelijk verplicht

Elk bedrijf in de houtbranche dat personeel in dienst heeft (of heeft ingehuurd) dient te voldoen aan de Arbowet. De Arbowet verplicht een werkgever binnen de houtbranche om een EVD op te stellen wanneer er hout wordt bewerkt. Met een EVD worden eventuele explosiegevaren in kaart gebracht en aangegeven waar er binnen het bedrijf risico’s aanwezig zijn. Maar ook welke technische en/of organisatorische maatregelen zijn genomen om deze risico’s op te heffen of te reduceren tot acceptabele restrisico’s. Bovendien kunnen ongelukken en eventuele discussies met de inspectie SZW (vroegere Arbeidsinspectie) en/of verzekeringsmaatschappijen worden voorkómen.

Bedrijven die zich aanmelden komen op de afgesproken datum en tijd naar SKH in Wageningen waar de deskundige adviseurs van een officiële Qex-certificaathouder, dus van een fabrikant of leverancier van houtstof-afzuiginstallaties die de kennis bezit om een EVD op te stellen en ruime ervaring heeft op dit gebied samen met de aanvrager de benodigde papieren invult. Kosten: 600 euro per bedrijf. Aanmelden kan via www.skh.nl/evd, waarna een beknopte instructie volgt.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X