4.3 C
Apeldoorn
maandag 26 februari 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

EVD-Dagen bij SKH

Een boom voor elke werknemer

Arvas neemt Alindus over

Limburgse lindeboom wint

WAGENINGEN – SKH biedt bedrijven de mogelijkheid om hun Explosie-Veiligheids-Document (EVD) in samenwerking met een deskundig adviseur op te stellen tijdens de EVD- dagen op 28 of 29 maart 2018. In drie eerdere edities hebben al bijna honderd bedrijven gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Elk bedrijf in de houtbranche dat personeel in dienst heeft (of heeft ingehuurd) dient te voldoen aan de Arbowet. De Arbowet verplicht de werkgever, indien binnen het bedrijf explosiegevaar bestaat, een Explosie-Veiligheids-Document op te stellen. Met een EVD brengen bedrijven hun explosiegevaren in kaart en geven zijn aan waar er binnen hun bedrijf risico’s aanwezig zijn en welke technische maatregelen zij hebben genomen om deze risico’s op te heffen of te reduceren tot een acceptabel niveau en door welke organisatorische maatregelen de restrisico’s op een acceptabel niveau blijven.

Veel bedrijven hebben niet de kennis in huis of simpelweg niet de tijd op het vereiste EVD op te stellen. Zij krijgen dus nu de mogelijkheid om samen met een adviseur van een QEX-certificatiehouder (een fabrikant of leverancier van houtstofafzuiginstallaties die kennis bezit om een EVD op te stellen) de documenten in te vullen. Een klus die al met al drie uur in beslag neemt. Het betreft hier een één-op-één sessie. Deelnemers moeten voorafgaande aan de sessie wel enkele foto’s meenemen van de in het bedrijf aanwezig installaties en machines en deze voorafgaande aan de EVD-dg digitaal naar SKH sturen, zodat deze foto’s al vooraf in het document verwekt kunnen worden. Zo is het mogelijk om op een eenvoudige, snelle en betaalbare manier een EVD op te stellen, inclusief het bijbehorende Plan van Aanpak (PvA). Na afloop krijgen deelnemers een Bewijs van Deelname uitgereikt. Ook voor het actualiseren van het EVD kan men zich aanmelden. De kosten bedragen 600 euro.

Aanmelden kan via:
www.skh.nl/evd-dagen

- Advertisement -

Laatste nieuws

X