8.4 C
Apeldoorn
donderdag 29 februari 2024

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Efficiënte bosstrategie van de EU moet naar een hoger niveau

BRUSSEL – Meer lokaal hout in de bouw en de openbare dienstverlening. Met dat advies komt het Europees Comité van de Regio’s richting de EU. ‘Duurzaam bosbeheer moet op gelijke voet worden behandeld met andere maatregelen die op beperking van de CO2-uitstoot zijn gericht’.

De EU moet meer doen om de sociale en economische voordelen van bosbeheer onder de aandacht te brengen van het grote publiek, zo verklaart het Europees Comité van de Regio’s in een reeks aanbevelingen die op 16 mei werden goedgekeurd. De EU zou de kennishiaten kunnen opvullen en meer kunnen doen om klimaatactie in alle beleidsgebieden te integreren, aldus de lokale en regionale leiders.

Aanmoedigen

Ossi Martikainen (FI/ALDE), voorzitter van de commissie Natuurlijke Hulpbronnen (NAT) van het CvdR verklaart namens het CvdR-advies het volgende: “De lokale en regionale overheden beschikken over heel wat ervaring op bosbouwgebied, omdat zij vaak eigenaar zijn van bossen, verantwoordelijk zijn voor het beheer ervan, en de nationale en EU-wetgeving inzake bosbouw uitvoeren. Elke dag weer stellen we vast dat bossen belangrijk zijn voor het economisch succes, de sociale cohesie en de milieuduurzaamheid van onze gemeenschappen, waarvan er vele in afgelegen gebieden liggen; in onze aanbevelingen geven we aan hoe zij hun bevoegdheden kunnen gebruiken om de overgang naar een bio-economie te versnellen. Zo zouden de lokale en regionale leiders het gebruik van hout in de bouw en van geavanceerde biobrandstoffen in het openbaar vervoer en in openbare faciliteiten moeten aanmoedigen.”

Herbebossing stimuleren

Hij vervolgt: “Bossen, bosdiensten en de bosgerelateerde bio-energiesector bieden werk aan 4 miljoen mensen en voegen 460 miljard euro in waarde toe aan de economie van de EU. Het bosbouwbeleid wordt grotendeels in de nationale hoofdsteden uitgestippeld, maar het is een goede zaak dat de EU haar lidstaten aanmoedigt om hun beleidsmaatregelen op elkaar af te stemmen. Zij moet blijven ijveren voor de herbebossing van Europa en trachten de ontbossing op andere continenten tegen te gaan. Een dergelijke strategie is goed voor de Europeanen, voor Europa, en voor het klimaat. Niet alleen is het zaak de koolstofuitstoot terug te dringen, we moeten ook de herbebossing wereldwijd stimuleren.”

Impact

Over de impact van de bosstrategie van de EU zegt Martikainen het volgende: “De bosstrategie van de EU is een efficiënte manier om bosbouwkwesties en klimaatactie in alle beleidsgebieden te integreren, en biedt goede terugkoppelingsmogelijkheden. Dit neemt niet weg dat er een aantal lacunes zijn. De Commissie zou de lokale en regionale overheden vaker om hun inbreng kunnen vragen waar het gaat om groene infrastructuur, de bio-economie en de biodiversiteitsstrategie 2020. Ook zou zij meer middelen kunnen uittrekken voor onderzoek en betrouwbare gegevens moeten verschaffen, zodat de levendige debatten in onze gemeenschappen – soms ook discussies – daadwerkelijk vruchten afwerpen. Voorts zou de EU voorbeelden van beste praktijken kunnen verzamelen om gemeenschappen te helpen beproefde voorstellen voor actie te ontwikkelen. Deze evaluatie biedt de EU de kans haar inspanningen op te voeren, duurzame actie te stimuleren en een bijdrage te leveren aan het publieke debat.”

Ontbossingstempo halveren

Dit advies werd uitgebracht kort na het voorstel van de Europese Commissie van 2 mei om het percentage van de EU-begroting voor klimaatgerelateerde doeleinden op te trekken van 20 procent in 2014-2020 naar 25 procent ; anderzijds heeft de Commissie echter ook voorgesteld te snoeien in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), de belangrijkste bron van EU-financiering voor bosbouw en bosdiensten. Zo worden in het kader van het GLB middelen vrijgemaakt om ondernemerschap en opleiding te ondersteunen, ontbossing tegen te gaan, plannen voor bosbouw uit te werken en bossen te beheren, en agrobosbouwsystemen in te voeren. In 2014 hebben leden van de Verenigde Naties in de Verklaring van New York inzake bossen afgesproken om het ontbossingstempo tegen 2020 te halveren, het verlies van natuurlijk bossen tegen 2030 een halt toe te roepen en tegen 2030 minstens 350 miljoen hectare aangetaste bosgebieden te herstellen, een gebied groter dan India. Ongeveer 161 miljoen hectare bossen – 4 % van het wereldtotaal – bevindt zich in de EU.

- Advertisement -

Laatste nieuws

X