1.4 C
Apeldoorn
maandag 4 december 2023

Úw nieuwsplatform voor de houtindustrie met 120.000 exemplaren en 25.000 online bezoekers.

Duidelijkheid over onbehandeld resthout

Een boom voor elke werknemer

Arvas neemt Alindus over

Limburgse lindeboom wint

WAGENINGEN – Regelmatig doet zich de vraag voor of een partij hout aangemerkt moet worden als afvalstof of niet. Het gaat dan bijvoorbeeld om een partij chips afkomstig uit het bos of om zaagsel van een houtzagerij.

In de praktijk blijkt dat toezichthouders en handhavers de afvalregelgeving verschillend interpreteren. Hierdoor worden marktpartijen in vergelijkbare situaties met steeds verschillende regels geconfronteerd. Dit leidt tot rechtsonzekerheid en tot een ongelijk speelveld in de markt van hout en biomassa.

De Branchevereniging Organische Stoffen (BVOR) en de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) zijn hierover in gesprek gegaan met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en met RWS Leefomgeving. Het resultaat van dit overleg is een notitie waarin eenduidig staat uitgelegd wanneer vers hout en schoon resthout wel of niet als afvalstof moeten worden aangemerkt. Deze notitie is te vinden op www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afval/kaderrichtlijn.

Op basis van deze notitie zijn twee folders ontwikkeld, waarin de afvalregels op toegankelijke wijze zijn samengevat voor respectievelijk ‘vers hout’ en ‘vers resthout’. Beide folders zijn te downloaden via de site van de BVOR: www.BVOR.nl. (bron: nieuwsbrief BVOR)

- Advertisement -

Laatste nieuws

X